Minister oświaty: wyniki egzaminu z matematyki do zrewidowania


Na zdjęciu: Jurgita Šiugždinienė, fot. BNS
Minister oświaty, nauki i sportu Jurgita Šiugždinienė we czwartek, 7 lipca, zażądała dodatkowej analizy wyników państwowego egzaminu maturalnego z matematyki i zatwierdzenia ich dopiero po jej przeprowadzeniu, tegoroczne wyniki są bowiem gorsze niż przed rokiem. Są zbliżone do tych z roku 2020, kiedy to egzamin ten zdało zaledwie 67,61 proc. kandydatów. Tymczasem tegoroczne rezultaty innych egzaminów sprawiły miłe niespodzianki.


„Chociaż wyniki egzaminu z matematyki nie zostały jeszcze ogłoszone, wiemy, że są gorsze niż przed rokiem. Podobne do tych z roku 2020. Nie może być kompromisów, gdy mówimy o decyzjach, które będą miały wpływ na przyszłość dzieci” – cytowana jest w komunikacie prasowym resortu oświaty, nauki i sportu jego szefowa Jurgita Šiugždinienė.

Przypomnijmy, w 2020 roku państwowy egzamin maturalny z matematyki zdało 67,61 proc. kandydatów.

Minister zażądała wyjaśnienia przyczyn, które wpłynęły na takie akurat wyniki egzaminu z matematyki. Zostaną ogłoszone do 12 lipca.

Z komunikatu resortu oświaty, nauki i sportu wynika, że punkty uczniów z innych egzaminów sprawiły miłe niespodzianki.

Państwowy egzamin maturalny z języka litewskiego i literatury maturzyści zdali najlepiej w ciągu ostatnich ośmiu lat: liczba tych, co go nie zdali, jest najmniejsza, natomiast tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki – największa.

Wyniki państwowego egzaminu maturalnego z geografii są najlepsze od dziewięciu lat.

Państwowy egzamin z języka niemieckiego zdali wszyscy kandydaci. Najwyższych ocen – „setek” – jest więcej niż przed rokiem.

Państwowy egzamin z języka francuskiego również zdali wszyscy abiturienci, w tym roku nie ma jednak „setek”.

Wyniki państwowego egzaminu maturalnego z biologii są nieco gorsze niż zwykle, mniej maturzystów otrzymało „setki”.

Na podstawie: bns.lt, smm.lt