Ministerstwo Kultury chce powołać wiceministra m.in. ds. mniejszości narodowych


Ministerstwo Kultury Litwy, fot. lrkm.lrv.lt
Ministerstwo Kultury proponuje utworzenie nowego stanowiska dla czwartego wiceministra – informuje agencja informacyjna BNS. Miałby odpowiadać za koordynację polityki wobec mniejszości narodowych, kulturę etniczną oraz dziedzictwo niematerialne. 

Jak poinformowało ministerstwo, zwiększenie liczby wiceministrów ma na celu efektywniejsze kształtowanie polityki państwowej w obszarach związanych z kulturą etniczną i mniejszości narodowych oraz dziedzictwem niematerialnym. Nowy wiceminister odpowiadałby także za współpracę z samorządami, wzmacnianie działalności centrów kultury, tworzenie i wdrażanie podstawowego pakietu usług kulturalnych oraz regulacje prawne związane z polityką pamięci historycznej.  

Obecnie w resorcie kierowanym przez Mindaugasa Kvietkauskasa zatrudnionych jest trzech wiceministrów, którzy współdzielą wymienione funkcje.

Gintautė Žemaitytė odpowiada za sztuke zawodową, popularyzację kultury za granicą, współpracę międzynarodową oraz sztukę amatorską (z wyjątkiem ludowej) i mniejszości narodowych. Ingrida Veliutė jest wiceministrem ds. dziedzictwa kulturowego, archiwów, muzeów i bibliotek, a także kulturę etniczną. Reginie Jaskelevičienė podlegają kwestie związane z realizacją rządowego programu, inwestycjami kulturalnymi, prawami autorskimi, informacjami publicznymi i in.

Na podstawie: BNS, lrkm.lrv.lt