Młodzi dla Rossy 2018


Mat. prom. organizatorów
Koło Związku Polaków na Litwie Wileńska Młodzież Patriotyczna ma zaszczyt zaprosić na jesienną akcję sprzątania najstarszej wileńskiej nekropolii – Młodzi dla Rossy 2018. Sprzątanie odbędzie się 26 października (piątek) od godz. 15:00. Gdyby w ciągu jednego dnia nie udało się uprzątnąć wyznaczonej działki na cmentarzu, ponowne spotkanie odbędzie się 27 października (sobota) od godz. 11:00.


Wileńska Młodzież Patriotyczna dba o cmentarz od 2013 roku. Działka, którą opiekuje się WMP, jest największą pod względem powierzchni na terenie całego cmentarza. 

Cmentarz na Rossie w Wilnie jest niezwykle ważnym dla Polaków miejscem, silnie związanym z historią Rzeczypospolitej. Zaliczany jest do jednej z najważniejszych narodowych nekropolii. W skład cmentarza wchodzą niezwykle klimatyczna Stara Rossa (1769 r.), Nowa Rossa (1847 r.) oraz Cmentarz Wojskowy z 1920 r i Mauzoleum Matka i Serce Syna (1936 r.), gdzie pochowana jest Maria z Bilewiczów Piłsudska oraz serce jej syna – marszałka Józefa Piłsudskiego.

Młodzi dla Rossy 2018
Cmentarz Rossa w Wilnie
26 października 2018 r., godz. 15:00
Data: 
26.10.2018 - 15:00