Młodzież z Wileńszczyzny – w czołówce konkursu „Patria Nostra”!


Laureaci II miejsca z Gimnazjum św. Jana Pawła II w Wilnie, fot. Patria Nostra
Litewskie szkoły polskie ponownie znalazły się w ścisłej czołówce laureatów historycznego konkursu „Patria Nostra”, zespół z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, w tym roku zajęła II miejsce, ustępując tylko kolegom z Budapesztu. W dziesiątce finalistów VI edycji konkursu znalazły się także ekipy polskich gimnazjów z Jaszun i Mejszagoły. Po raz pierwszy organizatorzy zorganizowali oddzielne eliminacje dla uczestników spoza Polski, tzw. konkurs światowy. Przed rokiem film zgłoszony przez ekipę Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego z Nowej Wilejki zwyciężył w konkursie małopolskim V edycji „Patria Nostra”.

Na organizowany od 6 lat Filmowy Konkurs Historyczny Fundacji „Patria Nostra” zgłaszane są prace o długości 45-60 sekund: filmy i animacje, prezentujące ważne wydarzenia z historii Polski, wykonane różnymi technikami, poczynając od statycznych, ręcznie rysowanych plansz, poprzez animację poklatkową, film z udziałem aktorów (przeważnie samych uczniów) aż po tzw. machinimę – animacje generowane z wykorzystaniem silników gier komputerowych. Dotyczą one wydarzeń z jednego z 52 tygodni w roku, tematy przydzielane są według kolejności zgłoszeń, na podstawie listy ułożonej w porządku chronologicznym. Najważniejsze jednak, że oceny prac także dokonują... sami uczestnicy! Nie mogą oczywiście głosować na swoją pracę.

W VI edycji tego konkursu po raz pierwszy uczestnicy spoza Polski rywalizowali w odrębnej kategorii. W tym roku ogółem do tzw. konkursu światowego nadesłano 71 prac. Zwyciężył film ekipy ze Szkoły Polskiej im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie pt. „Bitwa pod Samhorodkiem” (88 punktów), oparty na inscenizacji walk z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.Niewiele ustąpił zwycięzcom film pt. „Błękitna Armia” (71 punktów), zrealizowany przez ekipę z Gimnazjum św. Jana Pawła II w Wilnie w składzie: Jakub Andruszkiewicz, Bartosz Urbanowicz, Jakub Wojniłło. Opiekę merytoryczną sprawował nauczyciel historii tegoż gimnazjum Wiktor Łozowski, który też wystąpił w głównej scenie razem z zaproszonym do udziału w tym projekcie aktorem Polskiego Teatru Studio Łukaszem Kamińskim. Wsparcia technicznego młodym filmowcom udzieliła redakcja Wilnoteki, która udostepniła do nagrań swoje studio w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Film przybliża mało znany na Wileńszczyźnie epizod walk o niepodległość i granice II RP – przerzut tzw. Błękitnej Armii gen. Hallera w 1919 r. z Francji do odrodzonej Polski.
6. miejsce w tymże konkursie zajął film „Traktat Ryski” (44 punkty), zrealizowany przez ekipę z Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole: Mateusz Adamaitis, Michał Leonowicz i Seweryn Stankiewicz, opiekunką zespołu była Waleria Adomaitis.Oryginalną animacją wyróżniła się także praca ekipy z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, która zajęła 8. miejsce (33 punkty). Augustyn i Paweł Ozorowski (opiekunka – Łucja Mickiewicz-Ozorowska) przypomnieli postać hetmana wielkiego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna".Poza pierwszą dziesiątką znalazły się prace wileńskiego Gimnazjum im. W. Syrokomli oraz Progimnazjum im. św. Jana Pawła II. Organizatorzy konkursu „Patria Nostra” podkreślili zaangażowanie i pomysłowość młodzieży z polskich szkół na Litwie. Zachęcili też do udziału w kolejnych edycjach – na stronie Fundacji już otwarta jest rejestracja do przyszłoroczenego konkursu. Można tam też obejrzeć prace z poprzednich edycji – zarówno uczestników z kraju, jak i spoza Polski – a także transmisję uroczystej Gali Finałowej Konkursu Światowego z pokazem wszystkich tegorocznych prac i z udziałem ekipy Gimnazjum św. Jana Pawła II w Wilnie. Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom z Litwy oraz przypominamy, że Ośrodek „Wilnoteka” chętnie udzieli konsultacji oraz wsparcia technicznego ekipom polskich szkół Wileńszczyzny, które postanowią wystartować w kolejnych edycjach konkursu „Patria Nostra”!