Mniej pieniędzy na asfaltowanie dróg


Fot. lakd.lrv.lt
W tym roku w większości samorządów zmniejszy się budżet przeznaczony na asfaltowanie dróg żwirowych oraz naprawę dróg lokalnych – informuje litewski portal 15min.lt. Budżet przeznaczony na ten cel będzie niższy o niemal jedną trzecią niż przed rokiem. Na zwiększone finansowanie mogą liczyć jedynie samorządy rejonów wileńskiego i trockiego.Powołując się na dane Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych, portal 15min.lt informuje, że środki przeznaczone na asfaltowanie dróg najbardziej zmniejszą się w Poniewieżu – aż o 41 procent, czyli 1,3 mln euro. O jedną trzecią (348 tys. euro) mniej otrzyma samorząd Jeziorosów, podobnej wielkości cięcia może spodziewać się Połąga.

Od 24 do 29 proc. mniejsze finansowanie trafi do 43 samorządów, m.in. rejonów oniksztyńskiego, łoździejskiego i płungiańskiego, a także do miast takich jak Birsztany, Nerynga czy Olita. Nieco mniej – od 11 do 16 procent – środków stracą Elektreny, Wisaginia oraz rejony tauroski, szyrwincki, święciański, wiłkomierski, poniewieski, kowieński, kłajpedzki, szawelski i olicki.  

Z informacji opublikowanych przez portal wynika, że tylko w dwóch samorządach na Litwie budżet na asfaltowanie dróg zwiększy się – chodzi o rejony wileński i trocki, które otrzymają o 0,23 i 0,18 proc. pieniędzy więcej niż w zeszłym roku, czyli odpowiednio o 9 i 2 tys. euro więcej.

Na mocy rządowej uchwały z 6 stycznia 2016 roku oba rejony należą do samorządów stołecznego regionu i w związku z tym automatycznie otrzymują finansowanie wyższe o 2 procent. Kolejne 2 procent należą im się z tytułu bycia samorządami otrzymującymi dodatkowe finansowanie na drogi lokalne. Ponadto oba samorządu otrzymują więcej pieniędzy, ponieważ są zamieszkiwane przez mniejszości narodowe – to również jest decyzja rządu.

2 stycznia Ministerstwo Komunikacji zarejestrowało plan wykorzystania środków z Programu Rozwoju i Utrzymania Dróg na 2020 rok. Kosztorys nie został jeszcze zatwierdzony. Głosowanie ma odbyć się w środę.

Jak przypomina 15min.lt, fundusze przeznaczone na asfaltowanie dróg żwirowych na Litwie zostały zmniejszone o 142 mln euro – pieniądze te pod koniec zeszłego roku były rozdysponowane m.in. na tzw. „pieniądze na dziecko”.

Na podstawie: BNS, 15min.lt, lakd.lrv.lt