Mniej przypadków wirusa HIV na Litwie


Fot. sam.lrv.lt
Według najnowszych danych Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS, w 2019 roku na Litwie zarejestrowano 151 nowych przypadków zakażenia się wirusem HIV – 110 u mężczyzn i 41 u kobiet. To o 9 przypadków mniej niż w 2018 roku i o 112 mniej niż w roku 2017. Do zakażenia najczęściej dochodziło poprzez kontakty seksualne (78) i dożylne zażywanie narkotyków (47).
Jak informuje Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS, spośród 78 osób, które zaraziły się wirusem HIV poprzez kontakty seksualne, 58 stanowiły osoby heteroseksualne, 20 – homoseksualne. Kolejne 47 osób zaraziło się poprzez dożylne zażywanie narkotyków, u 26 osób drogi zakażenia nie ustalono.  

Nowe przypadki wirusa HIV zarejestrowano we wszystkich okręgach: wileńskim (72), kowieńskim (22), kłajpedzkim (18), szawelskim (12), telszańskim (6), poniewieskim (5), mariampolskim (4), olickim (3), tauroskim (2), uciańskim (1). We wszystkich okręgach dominującą drogą zarażenia się były kontakty seksualne, za wyjątkiem – okręgu wileńskiego. W ubiegłym roku HIV wykryto u 6 obcokrajowców.

Pod względem grup wiekowych większość osób zakażonych (62,9 proc.) stanowiły osoby w wieku 30-49 lat.

„Drugi rok z rzędu dominującą drogą zakażenia się wirusem HIV są stosunki seksualne. Świadczy to o tym, że na Litwie zmienia się profil epidemii HIV, co jest aktualne przy planowaniu środków prewencyjnych, szczególnie wśród młodzieży” – podkreśla lekarz Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS, ekspert ds. monitoringu HIV i zapalenia wątroby Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Irma Čaplinskienė.

Jak dodaje, w ubiegłym roku większość osób, u których wykryto wirusa HIV, sama zgłosiła się do kontroli, co świadczy o rosnącym rozeznaniu mieszkańców co do HIV i troski o swoje zdrowie.

Należy podkreślić, że w ubiegłym roku u 6 osób zdiagnozowano HIV w placówkach krwiodawstwa (osoby te zamierzyły zostać dawcami krwi). Jeden przypadek HIV stwierdzono u kobiety ciężarnej (to o 4 przypadki mniej niż w 2018 roku).

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób informuje, że pod względem dróg rozprzestrzeniania się wirusa HIV w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego najwięcej przypadków HIV w ostatnich latach zostaje stwierdzonych u mężczyzn, mających kontakty seksualne z mężczyznami, na Litwie jednak tendencji takiej nie odnotowano.  

„Mimo iż liczba osób, które zaraziły się wirusem HIV poprzez dożylne zażywanie narkotyków w ubiegłym roku w porównaniu do roku 2018 zmniejszyła się, ta droga zakażenia się wirusem pozostaje aktualna. W celu poprawy sytuacji należy niezłocznie rozszerzać zakres usług leczenia uzależnień i zapobieganie narkomanii wśród młodzieży” – mówi lekarz I. Čaplinskienė.
 
Dodaje, że mimo iż liczba ośrodków, w których wykonywane są badania na obecnośc wirusa HIV co roku rośnie, problemem jednak pozostaje niewystarczająca dostępność placówek, w których mogą się leczyć osoby z wirusem HIV – zaledwie w pięciu dużych miastach kraju świadczone są takie usługi, podczas gdy zakażonych wirusem zarejestrowano we wszystkich 10 okręgach na Litwie.  

Według danych Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS, ogółem do 1 stycznia 2020 roku wirusa HIV zdiagnozowano na Litwie u 3 322 osób, około 15 proc. z nich zmarło z różnych powodów, w tym – AIDS.

HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Jeśli nie zrobi się testu diagnostycznego, można nawet przez 10-12 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, która nie wie, że żyje z HIV, może zachorować na AIDS, może też zakażać innych. HIV można się zakazić drogą kontaktu seksualnego (homo- i heteroseksualnego), poprzez używanie tych samych igieł do wstrzykiwania (np. narkotyków), co osoba zakażona, używanie tego samego sprzętu do tatuażu czy piercingu, co osoba zakażona czy w wyniku przetoczenia zakażonej krwi.

Na podstawie: ulac.lt, PAP