Mobilna grupa psychologów ruszy z pomocą dla wilnian


Fot. vilnius.lt /Saulius Žiūra
Od sierpnia w Wilnie rozpocznie działalność mobilna grupa pomocy psychologicznej. Dotychczas usługi psychospołeczne dla dzieci i młodzieży świadczone były fragmentarycznie. Projekt finansowany jest z budżetu stołecznego samorządu. Rodziny, które chciałyby skorzystać z usług mobilnej grupy pomocy psychologicznej, mogą się już zwracać do Komisji ds. opieki nad dziećmi.
 

Samorząd miasta Wilna organizuje mobilną grupę specjalistów. Zespół będzie odwiedzał rodziny z problemami natury psychologicznej lub społecznej. W skład grupy mobilnej wejdą: lekarz specjalista, psycholog medyczny, pracownik socjalny, a także młodzież i dzieci.

Projekt finansowany jest z budżetu stołecznego samorządu, który do końca roku na ten cel przeznaczył 55,5 tys. euro.

Lina Juškevičienė, szefowa Biura Koordynacji Współpracy Międzyinstytucjonalnej w wileńskim samorządzie jest przekonana, że pomoc mobilnej grupy specjalistów w kryzysowych sytuacjach może być na wagę złota.

„Pomysł zrodził się z doświadczenia zawodowego. Pracujemy z dziećmi, które opuszczają lekcje, zażywają substancje uzależniające, są skłonne do popełniania przestępstw, ogólnie mają problemy emocjonalne. Możemy śmiało stwierdzić, że walczymy z konsekwencjami. Dotychczas usługi psychospołeczne dla dzieci i młodzieży świadczone były fragmentaryczne, ponadto brakowało usług mobilnych. Dzieciom nie jest zapewniana opieka ambulatoryjna. Mamy nadzieję, że nowa usługa mobilna będzie pomocna dla rodziców, opiekunów, którzy wychowują dzieci z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi lub innymi zaburzeniami psychologicznymi” – mówi Lina Juškevičienė.

Mobilną usługę psychospołeczną będzie świadczyło centrum pomocy „Šeimos slėnis”. Rodziy będą mogły korzystać z niej maksymalnie przez 3 lata, a minimalnie – przez okres 6 miesięcy. Jeden zespół specjalistów będzie mógł jednocześnie pomagać pięciu rodzinom. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostanie stworzona większa liczba takich grup.

Dzisiaj specjaliści pracujący z dziećmi z zaburzeniami zachowania wielokrotnie zalecają dalsze leczenie, ale jak twierdzą, brakuje długoterminowych środków i indywidualnego podejścia do potrzeb dziecka i każdej konkretnej rodziny.

W ubiegłym roku ponad 320 małych i młodych wilnian z zaburzeniami zachowania i problemami psychologicznymi leczono w Centrum Rozwoju Dziecka. Ponad 240 z nich – to dzieci w wieku 6-12 lat, pozostali to nastolatkowie.

Rodziny, które chciałyby skorzystać z usługi mobilnej grupy pomocy psychologicznej, mogą się już zwracać do Komisji ds. Opieki Nad Dziećmi działającej w stołecznym samorządzie. Należy się zgłosić mailowo: tbks@vilnius lt lub telefonicznie: 8 5 211 2023.

Zespół specjalistów rozpocznie świadczenie usług od sierpnia br.

Na podstawie: vilnius.lt, madeinvilnius.lt