Modlitwa ekumeniczna za Łotwę


Na zdjęciu: panorama Rygi, fot. pl.wikipedia.org
Ekumeniczna modlitwa za ojczyznę zabrzmiała ponownie w stolicy Łotwy. Podobnie jak w ubiegłym roku organizatorami wydarzenia w ryskiej hali Skonto była wspólnota „Chrystus dla świata”.W spotkaniu pod hasłem „Boże błogosław Łotwę” wzięło udział kilka tysięcy osób, nie licząc tych, którzy śledzili transmisję w internecie. Typowym dla Łotwy elementem była wspaniała oprawa muzyczna wydarzenia oraz udział przedstawicieli głównych wspólnot chrześcijańskich zachodniego rodowodu.

Nie zabrakło arcybiskupów Rygi: katolickiego Zbigniewa Stankiewicza i luterańskiego Janisa Vanagsa, a także sędziwego kard. Janisa Pujatsa.

Przedstawiciele Kościołów mówili o wyzwaniach, przed jakimi stają chrześcijanie na Łotwie: potrzebie ochrony ludzkiej wolności i życia, szukania i stawiania woli Bożej ponad własnymi interesami oraz starania o jedność narodową w duchu chrześcijańskich wartości i wzajemnego poszanowania.

Podkreślano, że wiele udało się już dokonać dzięki jednomyślnej postawie wyznawców Chrystusa w zasadniczych dla życia publicznego sprawach.

Symbolem tego może być podany przez abp. Z. Stankiewicza przykład stałego spadku w ostatnich latach liczby aborcji na Łotwie. „Oby kiedyś ta liczba wyniosła zero” – dodał hierarcha.

Według danych z 2018 roku, około 30 proc. mieszkańców Łotwy to luteranie, około 25 proc. – katolicy, niespełna 20 proc. – prawosławni. Pozostali mieszkańcy należą do innych grup wyznaniowych lub są niewierzący.

Kościół katolicki na Łotwie podzielony jest na 4 diecezje – ryską (archidiecezja, Rīga), lipawską (Liepāja), jełgawską (Jelgava) i rzeżycko-agłońską (Rēzekne-Aglona).

Na podstawie: vaticannews.va, bernardinai.lt