Morawiecki: powstańcy styczniowi łączą nasze narody


Fot. Waldemar Dowejko
Powstańcy styczniowi są bohaterami, którzy łączą narody Polski i Litwy i są wciąż żywi w naszych sercach – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który w piątek w Wilnie uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 20 powstańców styczniowych.
Konstanty Kalinowski, Zygmunt Sierakowski byli przywódcami powstania styczniowego, (…) symbolizują postaci największych bohaterów i Litwy, i Polski. Są też bohaterami łączącymi nasze narody” - powiedział Mateusz Morawiecki po przybyciu do Wilna i złożeniu kwiatów w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na wileńskiej Rossie.

Premier wskazał, że „oddajemy im (powstańcom) hołd ze względu na to, co dla nas zrobili i wciąż robią”. Podkreślił, że „w naszych sercach żyją z nami do dzisiaj”.

W ocenie premiera Polski pogrzeb powstańców jest „absolutnie wyjątkową uroczystością”. „Oddajemy hołd Polakom, obywatelom Rzeczpospolitej, która wtedy nie istniała, ale która była w sercach i dzięki której mogliśmy się cieszyć niepodległością, i dzięki której właściwie dzisiaj jesteśmy” – powiedział.

Delegacja polska, w skład której wchodzą też przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, piątkową wizytę w Wilnie rozpoczęła od złożenia wieńca z biało-czerwonych kwiatów w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na cmentarzu na Rossie. W centralnej kaplicy tego cmentarza po południu spoczną powstańcy styczniowi, których szczątki zostały odnalezione na wileńskiej Górze Zamkowej.

Po złożeniu kwiatów, któremu w mauzoleum towarzyszyła grupa wileńskich harcerzy oraz polskich turystów przebywających na Rossie, delegacja polska udała się do katedry wileńskiej.

Msza święta pogrzebowa rozpoczęła się w południe, po czym w stronę Rossy wyruszy procesja żałobna. Przejdzie ona głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską. Przy Kaplicy Ostrobramskiej kondukt zatrzyma się na modlitwę w trzech językach.

W 2017 roku na Górze Zamkowej, zwanej też Górą Giedymina, rozpoczęto badania archeologiczne, w trakcie których znaleziono szczątki powstańców styczniowych straconych na placu Łukiskim. Źródła historyczne wskazują, że powieszono tam bądź rozstrzelano łącznie 21 osób, ale odnaleziono szczątki 20.

Na podstawie: inf.wł., PAP