MSZ Litwy proponuje prześladowanym Białorusinom bezpłatne wizy krajowe


Fot. pixabay
Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje wydawanie bezpłatnych krajowych wiz prześladowanym przez reżim Białorusinom. Stosowny projekt uchwały ma zostać rozpatrzony podczas posiedzenia rządu w tym tygodniu. W niedzielę, 29 listopada, w Mińsku zatrzymano kolejnych około 250 protestujących osób.

Zakłada się, że bezpłatna wiza krajowa byłaby wydawana po przedstawieniu umotywowanego wniosku przez litewską instytucję państwową oraz zarejestrowaną na Litwie organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony praw człowieka i rozwoju demokracji.

Resort spraw zagranicznych wskazuje, że obecnie na Litwę przyjeżdża wielu obywateli Białorusi, korzystając z tzw. korytarza humanitarnego.

Zezwolenia na skorzystanie z korytarza humanitarnego są wydawane na mocy rozporządzenia litewskiego MSW. Białorusini, którzy chcą przybyć na Litwę, powinni się zwrócić do litewskiej ambasady w Mińsku z wnioskiem o wydanie wizy Schengen i przedstawić informację, na podstawie której można wydać pozwolenie na przyjazd. Jednak, aby legalnie przebywać na Litwie przed dłuższy okres, muszą uzyskać długoterminowe wizy krajowe.

Proponuje się, aby zmiana weszła w życie 1 grudnia.

Przed tygodniem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że Białorusinom wydano już 653 zezwoleń na wjazd na Litwę. Do naszego kraju przybyło już 246 osób, 53 wystąpiło o azyl.

Protesty na Białorusi nie ustają już czwarty miesiąc, a więc coraz więcej osób chce przybyć na Litwę i zwiększa się liczba tych, którzy proszą o azyl” - mówi pełniąca obowiązki ministra spraw wewnętrznych Rita Tamašunieniė. Zaznacza, że resort dba „o płynny proces wydawania zezwoleń, aby ludzie nie mieli przeszkód z przybyciem tam, gdzie czują się bezpieczniej”.

Na podstawie: urm.lt, BNS, kurierwilenski.lt