Na co Europejczycy wydają pieniądze?


Fot. pixabay.com
W 2018 r. gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, czyli czynsz, wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa, przeznaczyły prawie 2,1 bln euro, co odpowiada 13 proc. PKB całej Wspólnoty – podaje Eurostat.
 

 


Zdecydowanie największy udział (24 proc.) w całkowitych wydatkach europejskich gospodarstw domowych na konsumpcję stanowią opłaty mieszkaniowe. Wydatki za zużytą wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa były prawie dwa razy większe niż w przypadku drugiego na liście transportu, który stanowił 13,2 proc. budżetów domowych. Kolejne grupy to: „żywność i napoje bezalkoholowe” (12,1 proc.), „rekreacja i kultura” (9,1 proc.) oraz „restauracje i hotele” (8,7 proc.).

Pozostałe wydatki gospodarstw domowych to zakup mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i bieżące utrzymanie domu, zakup odzieży i obuwia. Po 3,9 proc. domowego budżetu stanowiły wydatki na zdrowie i używki, edukacja – 1,2 proc.

W 2018 r. największy udział wydatków gospodarstw domowych na mieszkania odnotowano w Finlandii (28,5 proc.), Danii (28,1 proc.) i na Słowacji (27,7 proc.). Kolejne były: Francja (26,3 proc.), Wielka Brytania (26,0 proc.), Szwecja (25,9 proc.) i Czechy (25,2 proc.). Najmniej z budżetów domowych na wydatki mieszkaniowe wydaje się na Malcie (10,3 proc.), Litwa (15,0 proc.) i Cypr (15,1 proc.).

Spośród wszystkich głównych elementów wydatków gospodarstw domowych mieszkalnictwo było pozycją, która odnotowała największy wzrost w ciągu ostatniej dekady w UE, zwiększając się z 23,2 proc. całkowitych wydatków gospodarstw domowych w 2008 r. do 24 proc.

Na podstawie: forsal.pl, ec.europa.eu