Na granicy z Białorusią zawrócono 183 migrantów


Fot. pasienis.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili 183 osoby, które usiłowały nielegalnie przekroczyć litewsko-białoruską granicę. Żadnej osoby na Litwę wpuszczono - podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Dobę wcześniej zatrzymano 76 nielegalnych migrantów.
 Minionej doby odnotowano największą od 2 sierpnia bieżącego roku liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy. W miniony piątek zawrócono 76 obcokrajowców, w czwartek – 57, w środę – 79, we wtorek – 55, w poniedziałek 149, a w minioną niedzielę – 49.

Od 2 sierpnia, kiedy pogranicznikom zezwolono na zawracanie osób usiłujących przedostać się z Białorusi na Litwę w niedozwolonych miejscach, zawrócono 4 650 nielegalnych migrantów.
 
Litewscy funkcjonariusze straży granicznej, a także pomagający im w ochronie granicy państwowej żołnierze nie musieli używać broni służbowej oraz specjalnych środków przymusu.
 
Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, na granicy z Białorusią nie doszło do żadnych incydentów.
 
W tym roku na Litwę trafiło 4 tys. 172 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim i solecznickim. Ponad 2 tys. 800 z nich twierdzi, że ucieka z Iraku.
 
Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt