Na Laudzie - obchody Roku Sienkiewiczowskiego


Odsłonięcie tablicy w Wodoktach, upamiętniającej Henryka Sienkiewicza, fot. wilnoteka.lt
W Wodoktach (Vadaktai), wsi w rejonie radziwiliskim, znanej z Sienkiewiczowskiego "Potopu", rozpoczęły się kilkudniowe obchody Roku Sienkiewicza poświęcone 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci pisarza. W programie jest między innymi konferencja naukowa poświęcona polskiemu nobliście i odsłonięcie tablicy upamiętniającej H. Sienkiewicza w kościele w Wodoktach.


Wspólne polsko-litewskie obchody sienkiewiczowskie zainaugurowała msza św. w kościele w Wodoktach koncelebrowana w językach litewskim i polskim przez proboszcza parafii Wodokty ks. Remigijusa Jurevičiusa i ks. kan. Stanisława Staręgę, proboszcza parafii w Okrzei, gdzie urodził się Henryk Sienkiewicz. 

Dalej w programie uroczystości, objętych honorowym patronatem marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego jest odsłonięcie na ścianie kościoła w Wodoktach tablicy upamiętniającej Henryka Sienkiewicza i posadzenie 100 dębów w parku pamięci H. Sienkiewicza w Wodoktach. Odbędzie się również konferencja historyczno-literacka, recital pianisty Andrzeja Pileckiego i pokaz filmu "Potop" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Z okazji 130. rocznicy wydania powieści "Potop" bibliotece w Wodoktach nadane zostanie imię Henryka Sienkiewicza. Uczestnicy uroczystości wezmą udział w objeździe historycznym szlakiem sienkiewiczowskim po Laudzie (Mitruny, Pacunele, Goszczuny, Wołmontowicze, Rady, Upita, Podbrzezie - Muzeum Powstania Styczniowego). Uroczystości rocznicowe odbędą się w Wodoktach i Szczedrobowie (lit. Sidabravas). Zakończy obchody 21 września wieczór pożegnalny oraz spotkanie z przedstawicielami miejscowych władz.


Wodokty to obecnie nieduża wieś. W "Potopie" Henryk Sienkiewicz umieścił tam siedzibę dworu Oleńki Billewiczównej. To właśnie w Wodoktach Oleńka poznała w styczniu 1655 roku Andrzeja Kmicica, chorążego orszańskiego, przeznaczonego jej testamentem dziadka Herakliusza Billewicza na męża. Tu narodziło się między nimi uczucie.

Henryk Sienkiewicz miał silne więzi z Litwą - nie tylko ze względu na swoje pochodzenie z rodu litewskich Tatarów, pseudonim "Litwos" i pobyty u rodziny żony w Bystrampolu. Lauda, Wodokty, Pacunele - te nazwy zaistniały w literaturze właśnie dzięki niemu.

Miejsca, gdzie toczy się akcja Sienkiewiczowskiego "Potopu" od dawna przyciągają turystów, badaczy literatury oraz dziennikarzy z Polski. Po raz pierwszy jednak - właśnie z okazji Roku Sienkiewiczowskiego - została zorganizowana wizyta tak dużej grupy przedstawicieli świata kultury z Polski i spotkanie ze środowiskiem litewskim. W obchodach uczestniczą również przedstawiciele laudańskiej społeczności polskiej.

Na podstawie: radviliskis.lt, inf.wł.