Na Litwie po raz 6. obchodzony jest Dzień Wspólnot Narodowych


Fot. wilnoteka.lt
21 maja na Litwie obchodzony jest Dzień Wspólnot Narodowych ustanowiony przez Sejm Litwy dla uczczenia wkładu, jaki wnieśli przedstawiciele różnych narodowości w rozwój życia społecznego i kulturowego państwa. Okolicznościowa uroczystość zorganizowana przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy odbędzie się dziś w Ratuszu wileńskim. Działacze organizacji mniejszości narodowych otrzymali z rąk przedstawicieli rządu i Samorządu Miasta Wilna dyplomy gratulacyjne.
Dzień Wspólnot Narodowych jest obchodzony po raz szósty. Sejm Litwy ustanowił te święto w 2013 roku. 21 maja został wybany nieprzypadkowo – tego samego dnia obchodzony jest ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej.

Litwę od stuleci zamieszkiwali przedstawiciele różnych narodowości, kultur i wyznań. W dobie globalizacji i swobodnego przepływu ludzi ta różnorodność narodowa zwiększa się. Wegłud powszechnego spisu ludności z 2001 r. na Litwie mieszkali przedstawiciele 115 narodowości, w 2011 roku – już 154. Mniejszości narodowe stanowią 16 procent ogółu mieszkańców kraju. Największą są Polacy (7 proc.), ponadto Rosjanie (5,8 proc.) i Białorusini (1,2 proc.). 

Jak zauważa dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL dr Vida Montvydaitė, we współczesnym świecie większość konfliktów ma podłoże różnic kulturowych. Jednak w przypadku Litwy działalność wspólnot narodowych jest gwarancją pokoju i bezpieczeństwa państwa. „Kultywując kulturę swoich narodów mieszkające na Litwie mniejszości narodowe tworzą jakościowo nową wartość - tradycję wspólnot narodowych Litwy.  Kształtuje to nie tylko poczucie przynależności do narodu i państwa, ale też pomaga uświadomić społeczeństwu znaczenie wspólnotowej jedności” – powiedziała Montvydaitė.

Podczas uoczystości w Ratuszu wileńskim z okazji Dnia Wspólnot Narodowych uhonorowani zostaną zasłużoni działacze organizacji i instytucji reprezentujących mniejszości narodowe. 

Na podstawie: tmde.lt, ELTA