Na Litwie żyje ok. 2,8 miliona mieszkańców


Fot. wilnoteka.lt
Na Litwie maleje liczba mieszkańców. W ciągu 2017 roku liczba mieszkańców kraju zmniejszyła się o 37,8 tysięcy osób. Główną przyczyną jest emigracja, w minionym roku również liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń.


Litewski Departament Statystyki poinformował, że na początku 2018 roku Litwę zamieszkiwało 2 mln 810 tys. obywateli, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi liczbę mniejszą o ok. 38 tys. W 2016 roku liczba stałych mieszkańców zmniejszyła się z kolei o 40,7 tys.

W minionym roku liczba zgonów na Litwie była wyższa od liczby urodzeń. Według danych Departamentu Statystyki urodziło się 29,6 tys. dzieci, a zmarło 40,7 tys. osób. Rok wcześniej zarejstestrowano 39,5 tys. zgonów, czyli o 1,6 tys. mniej niż w roku 2017.

Najbardziej znacząca dla odpływu ludności z Litwy jest emigracja. W ubiegłym roku z kraju wyjechało 57,2 tysięcy osób. W porównaniu z 2016 rokiem liczba emigrantów zwiększyła się o 13,8%. Większość z nich udała się do Wielkiej Brytanii (43,3%), pozostałe najchętniej wybierane kierunki to Norwegia (11,1%), Niemcy (8,6%) i Irlandia (6,7%).

Jednocześnie na Litwę przyjechało 29,3 tys. osób, co stanowi niemal dwukrotnie wyższą wartość (45,5%) w porównaniu z poprzednim rokiem. Większość (64,2%) stanowią osoby wracające z emigracji, ale przybyło też i wielu obcokrajowców – ok. 10,5 tysiąca osób przede wszystkim z Ukrainy (42,2%), Białorusi (26,6%) i Rosji (6,4%).


Na podstawie: BNS