Na ludowo w rejonie solecznickim, czyli jak to dawniej było...


Projekt "Dorzecze Niemna - śladami Oskara Kolberga" , fot. archiwum Samorządu Rejonu Solecznickiego
Projekt "Dorzecze Niemna - śladami Oskara Kolberga" to interdyscyplinarna ekspedycja w poszukiwaniu melodii, tańców, obyczajów i okruchów dawnego świata, rozsypanych gdzieś na wschodnich rubieżach, na styku granic Polski, Litwy i Białorusi. Stowarzyszenie "Krusznia" w ramach tego projektu zrealizowało szereg wypraw na Litwę i Białoruś.


W ramach programu "Dorzecze Niemna - śladami Oskara Kolberga" , którego realizatorem jest Stowarzyszenie "Krusznia", a partnerem spotkania na Litwie Centrum Kulktury Samorządu Rejonu Solecznickiego, odbyły się badania terenowe, warsztaty ze śpiewu i tańca, koncert muzyki tradycyjnej poświęcony Oskarowi Kolbergowi,a także potańcówka wileńska w Janczunach i Białej Wace. 

Projekt to interdyscyplinarna ekspedycja w poszukiwaniu melodii, tańców, obyczajów okruchów dawnego świata, rozsypanych gdzieś na wschodnich rubieżach, na styku granic Polski, Litwy i Białorusi. Stowarzyszenie w ramach tego projektu zrealizowało szereg wypraw na Litwę i Białoruś. W burzliwej historii naszych rodzinnych ziem wiele obyczajów zatarło się i odeszło w niepamięć, ale nadal żyją ci, którzy mogą użyczyć swej pamięci i pomóc udokumentować to co zostało.

W trakcie warsztatów dzieci uczono charakterystycznego śpiewu wileńskiego, tańców i zabaw ludowych, a także gry na cymbałach wileńskich. Zajęcia ze śpiewu i tańca prowadziły Marta Urba-Burdalska z Olsztyna i Julita Charytoniuk z Białegostoku. Zajęcia gry na cymbałach przeprowadził cymbalista Paweł Grupkajtys z Nowej Wsi Ełckiej.

W ramach etnograficznych badań terenowych członkowie Stowarzyszenia "Krusznia" na czele z prezesem Jerzym Czyżyńskim odwiedzili cymbalistę z Koniuch Edwarda Wojtkiewicza, śpiewaczki z Janczun i Białej Waki, które zaprezentowały piosenki wileńskie podczas koncertów na scenie. Niesamowite wrażenie zostawiło spotkanie z mandolinistą i skrzypkiem z Białej Waki Bolesławem Stankiewiczem, który nie tylko grał w ciągu spotkania na instrumentach,ale też śpiewał regionalne piosenki i opowiadał historii ze swojego życia.

Ucztą dla duszy był koncert kolbergowski w Białej Wace, w trakcie którego słuchacze usłyszeli utwory ze zbiorów Oskara Kolberga w wykonaniu Marty Urba-Burdalskiej, Julity Charytoniuk oraz kapeli ludowej w tradycyjnym składzie wileńskim "Chłopcy z Nowoszyszek" . Wykonawcy za pomocą muzyki opowiedzieli o tym, co zostawił nam po sobie Oskar Kolberg i przedstawili jego dzieło. Ważną a także angażującą wszystkich uczestników imprezy była potańcówka ludowa składająca się z tańców wileńskich takich jak "Kozak", "Polonez chodzony", "Kochaneczka", "Krakowiak wileński III częściowy", "Walc Aleksander", "Karobuszka", "Wasadula", których obecnych na zabawie uczyły Jolanta Prowłocka i Marta Urba-Burdalska, przeplatanych zabawami etnograficznymi, "Przepióreczka", "Lisek", "Jawor", "Wojenka", "Polka rekuzowana", "A w Gosztanach" i tradycyjnymi wróżbami Andrzejkowymi, których nauczyła Loreta Grygorowicz.
Do tańca i zabaw przygrywała kapela.

Spotkania miały na celu przybliżyć to co jest wartościowe i bliskie dla nas tu mieszkających, mowę, tańce, pieśni i tradycje ludowe, to co krzewili i przekazywali z pokolenia na pokolenie nasi przodkowie. Projekty o takim charakterze przywracają do życia i utrwalają kulturę wileńską, kulturę naszych terenów.

Działalność Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego nie zamyka się wyłącznie w organizacji imprez o charakterze etnograficznym, otóż w Centrum Imprez w Białej Wace od niedawna powstała grupa etnograficzna składająca się z dzieci miasteczka, które uczą się gry na cymbałach, a także piosenek, zabaw, rękodzieła, tańców i obrzędów wileńskich. Grupa jest otwarta dla nowych uczestników niezależnie od wieku. Każdego, kto lubi śpiew, taniec, kto chce korzystnie spędzić czas , pielęgnując i kontynuując tradycje naszych dziadów zapraszamy do aktywnego udziału w grupie.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.