Na Wawelu uroczyście otwarto nowy Skarbiec Koronny


Na zdjęciu: w jednej z sal Skarbca Koronnego, fot. gov.pl/Danuta Matloch
Około 800 eksponatów – zarówno szeroko znane zabytki, jak i te dotychczas rzadko lub nigdy nieprezentowane publiczności – można podziwiać na stałej ekspozycji Zamku Królewskiego na Wawelu, w nowym Skarbcu Koronnym. Najcenniejsze polskie pamiątki historyczne prezentowane są w dwunastu na nowo zaaranżowanych salach. „To niezwykle ważny dzień dla polskiego muzealnictwa” – we czwartek, 30 czerwca, podczas wernisażu podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.


Od piątku, 1 lipca, można oglądać komnaty i apartamenty królewskie po modernizacji oraz w nowej aranżacji, a także – wystawę „Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich”. Remont Skarbca Koronnego kosztował 14 milionów złotych.  

Nowy Skarbiec Koronny, znajdujący się na parterze w północnym skrzydle zamku, nawiązuje do mieszczących się tu dawniej dwóch historycznych instytucji: Skarbca oraz Archiwum Koronnego. Od późnego średniowiecza aż do rozbiorów były one jednymi z najważniejszych atrybutów suwerenności Królestwa Polskiego, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W Skarbcu przechowywano najcenniejsze insygnia władzy królewskiej, w Archiwum – najważniejsze dokumenty państwowe. Ich zasoby nie były jednak ogólnodostępne, a pojedyncze precjoza wyjmowano ze Skarbca jedynie przy wyjątkowych okazjach, przede wszystkim na koronacje królewskie.

Pierwszy pokaz insygniów odbył się dopiero w 1792 roku. Trzy lata później, po trzecim rozbiorze Polski, zawartość Skarbca została zrabowana przez Prusaków, a następnie zniszczona.

Fundamentem nowej ekspozycji są ocalałe po pruskiej grabieży pojedyncze zabytki staropolskiego Skarbca Koronnego, precjoza z królewskich i książęcych skarbców (m.in. Sobieskiego, Radziwiłłów, Sapiehów, Potockich), pamiątki po sławnych Polakach – monarchach, arystokratach i przywódcach, a także oznaki wysokich dystynkcji, dary dyplomatyczne i trofea.

Pokaźny zestaw klejnotów oraz wytwarzanych na specjalne zamówienia od XV do XVIII wieku naczyń paradnych ze srebra i złota składa się na jeden z najważniejszych zbiorów kosztowności w Polsce.

Wystawę zlokalizowano w dwunastu nowo zaaranżowanych salach. Wyjątkowy charakter zbiorów wymaga ich specjalnego wyeksponowania, dostosowanego do rangi eksponatów, dlatego w przestrzeni Skarbca szczególną rolę odgrywa światło.  

Na podstawie: IAR, gov.pl