Nabożeństwo ekumeniczne w Wilnie


Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty, fot. vilnius-tourism.lt
We czwartek, 25 stycznia o godz. 18 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty (ul. Šv. Jono 12) w Wilnie rozpocznie się tradycyjne nabożeństwo o jedność chrześcijan, w którym wezmą udział przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich.


W dniach 18–25 stycznia tradycyjnie obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegorocznym hasłem Tygodnia są słowa z Księgi Wyjścia „Prawica Twoja wsławiła się mocą”.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest od 18 stycznia (dzień 18 stycznia był świętem katedry św. Piotra w Rzymie) do 25 stycznia, tj. do Nawrócenia św. Pawła Apostoła). Tydzień ten został zaproponowany w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona, założyciela wspólnoty Franciszkanów Pojednania.

W ramach Tygodnia odbywa się na całym świecie szereg konferencji, spotkań i nabożeństw organizowanych przez Rady Ekumeniczne, Konferencje Episkopatów i inne organy Kościołów różnych krajów.

Na podstawie: vilnensis.lt, pl.wikipedia.org 


Nabożeństwo o Jedność Chrześcijan
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty (ul. Šv. Jono 12)
25 stycznia 2018 r., godz. 18
Data: 
25.01.2018 - 18:00 - 20:00