NADESŁANE. Mer Maria Rekść: „Nie politykowaliśmy, tylko pracowaliśmy na rzecz mieszkańców“


Posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, fot. B. Naniewicz
Ostatnie w roku bieżącym posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zagaiły kwestie finansowe: zwiększono budżet urzędu, dokonano korekcji asygnacji, rozdysponowano wpływy ponadplanowe. W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego tradycyjnie dokonał bardzo precyzyjnego planowania budżetu, udało się nawet wypracować wpływy ponadplanowe, które wyniosły 4,43 mln Lt. Przykładowo radzący sobie w kwestiach finansowych Samorząd jest praktycznie jedynym w kraju samorządem nieposiadającym żadnych zadłużeń.
Jednogłośnie radni zatwierdzili program robót publicznych na rok 2011. Samorząd dokłada wszelkich starań w celu przeciwdziałania bezrobociu w rejonie wileńskim, podejmuje kroki w celu zakładania nowych miejsc pracy. Z danych na dzień 1 grudnia br. wynika, że stopa bezrobocia w rejonie wyniosła 18,7%. Roboty publiczne są znacznym wsparciem w zakresie integracji bezrobotnych na rynku pracy oraz stwarzania możliwości do zarobkowania. W roku 2011 programem niniejszym zamierza się objąć 500 osób na średni okres 3 miesięcy zatrudnienia.

Radni postanowili jednogłośnie zatwierdzić normatywy finansowe dla Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego na rok 2011. W centrum będzie świadczona pomoc społeczna i psychologiczna nie tylko dzieciom, lecz również członkom ich rodzin: będą rozstrzygane pytania dotyczące rejestracji, zatrudnienia, zadłużenia, usługobiorcy ośrodka będą leczeni od ewentualnych uzależnień, specjaliści kowalczuckiego centrum będą organizowali spotkania rodziców z dziećmi czasowo przebywającymi w ośrodku. W centrum będą podejmowane wysiłki w celu zmiany poglądu rodziców na rodzinę oraz na problemy, z jakimi się rodzina boryka, specjaliści będą się starali pogodzić potrzeby dziecka oraz jego rodziny. W centrum można będzie zasięgnąć porad w sprawie możliwości rozwiązania istniejących problemów, będzie można skorzystać z pośrednictwa w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, dzieci oraz ich rodziny, które spotkał kryzys, będą mogły skorzystać z konsultacji psychologa. W ośrodku dzieciom będą zapewnione bezpieczne warunki pobytu, będą one doglądane, żywione, pracownicy centrum zorganizują im czas wolny. W ośrodku będzie im świadczona pomoc pedagogiczna, społeczna, psychologiczna. Specjaliści ośrodka przy współpracy z placówkami oświatowymi, opieki społecznej, ochrony zdrowia, praworządności oraz innymi będą usiłowali jak najlepiej ocenić sytuację, w jakiej się znalazło dziecko oraz jego rodzina i udzielić odpowiedniej pomocy.


Kierownik Wydziału Państwowego Nadzoru Przeciwpożarowego Zarządu Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Wileńskiego Artūras Vaišnoras, po otrzymaniu z rąk mer Marii Rekść dyplomu uznania z okazji jubileuszu, kontynuował świąteczną atmosferę, wręczając odznaki za zasługi dla pożarnictwa mer Marii Rekść, dyrektorowi administracji Lucynie Kotłowskiej oraz kierownikowi Wydziału Finansowego Julii Dubietienė.


Kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz zaprezentował zgromadzonym sprawozdanie z realizacji I etapu programu inwestycyjnego zlewiska rzeki Wilii obejmującego dwie miejscowości rejonu: Mejszagołę oraz Suderwę. W trakcie realizacji projektu zainstalowano 2 urządzenia wodociągowe oraz 2 urządzenia oczyszczania ścieków. Wybudowano 13,97 km nowych sieci ścieków oraz 4,54 km sieci wodociągów. Zrekonstruowano 3,64 km sieci wodociągów oraz ścieków, zmodernizowano 12 pomp wodnych. Ogółem w rozwój gospodarki wodnej zainwestowano ponad 17 mln Lt. 78 procent kwoty pochodzi z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, pozostała część – z budżetu Republiki Litewskiej. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji II etapu programu.

Mer Maria Rekść, kończąc ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, wyraziła satysfakcję z powodu osiągniętych w roku 2010 sukcesów i wykonanych prac: „Kryzys odczuwamy dotkliwie, lecz należy się cieszyć z ogromu wykonanych prac, z faktu, że udało nam się zachować tytuł praktycznie jedynego na Litwie samorządu nieposiadającego zadłużeń. Nie politykowaliśmy, tylko pracowaliśmy na rzecz mieszkańców”. Z okazji nadchodzącego 2011 roku mer życzyła wszystkim szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności.

Tekst i zdjęcia: Beata Naniewicz

Komentarze

#1 Jedyny na Litwie samorząd,

Jedyny na Litwie samorząd, który nie ma zadłużeń. Ładnie ale co robią pozostałe ? W Polsce są zadłużone samorządy ale z powodu inwestycji - budują boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią (Orliki - jedno takie boisko razem z oświetleniem i szatniami to koszt ok. 1 - 2 mln zł), remontują szkoły, łatają dziurawe drogi (no nie każdy samorząd remontuje drogi te, którym wystarcza pieniędzy to remontują). Dużo pieniędzy idzie na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.