Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii


Statuetki nagrody im. Macieja Płażyńskiego, fot. Krzysztof Mystkowski
Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. Zgłoszenia można przesyłać do 12 kwietnia 2022 r.Nagroda zostanie przyznana w 4 kategoriach:

  • dziennikarz polonijny, 
  • dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, 
  • dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polaków, Polski i Polonii,
  • redakcja medium polonijnego.

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, zaś nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybierze jury, w skład którego wchodzą m.in. dziennikarze zajmujący się tematyką międzynarodową, przedstawiciele rodziny Macieja Płażyńskiego oraz Muzeum Emigracji w Gdyni.

Zgłoszenia można przesyłać do 12 kwietnia 2022 do północy (polskiego czasu) przy wykorzystaniu formularza on-line na stronie nagrody. 

Osoby i instytucje zgłaszające prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 3 regulaminu nagrody: „Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim”. Oznacza to, że jury nie ma możliwości przyznawania nagród za tzw. całokształt lub publikacje w latach wcześniejszych.

Wręczenie nagrody odbędzie się pod koniec maja w Muzeum Emigracji w Gdyni. 

Radę Nagrody tworzą przedstawiciele rodziny Macieja Płażyńskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdyni, Prezydenta Miasta Sopotu oraz Press Club Polska.  

Organizatorem Nagrody jest Press Club Polska.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o nagrodzie znajdują się na stronie

Sekretariat Nagrody
Press Club Polska 

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji