Nagroda im. prof. A. Gieysztora dla Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą


Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą A. Klimaszewska, fot. wilnoteka.lt
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został laureatem XV edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawanej przez Fundację Kronenberga. Jest to prestiżowe wyróżnienie, nadawane za działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga od 1999 r. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie, dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Wynosi 50 000 zł. Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe i pozarządowe. Laureatów wybiera Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda.

Laureatami Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora w poprzednich edycjach byli między innymi: Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami (1999), dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu Kazimierz Piotr Zaleski (2004), dyrektor Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach Krzysztof Lech Czyżewski (2006), dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, prof. Jan K. Ostrowski (2008), prof. Norman Davies (2011), historyk sztuki, krytyk, kuratorka wystaw oraz popularyzatorka sztuki współczesnej Anda Rottenberg (2012).

"Wiadomość o tym, że Nagroda im. Aleksandra Gieysztora została przyznana naszemu komitetowi, była ogromną niespodzianką. Symboliczne jest to, że w I edycji laureatem nagrody był Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami pod przewodnictwem Jerzego Waldorffa. To właśnie Jerzy Waldorff namówił nas do powołania Komitetu Opieki nad Starą Rossą, uważamy go za ojca chrzestnego naszej działalności" - powiedziała w rozmowie z "Wilnoteką" prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska. "Wśród laureatów nagrody są wybitne osoby, zasłużone instytucje. Znalezienie się w takim gronie jest dla nas wielkim zaszczytem" - dodała A. Klimaszewska.

Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska nie wie, kto zgłosił wileński komitet do Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. "Mogę się jedynie domyślać, a dowiemy się tego podczas uroczystości wręczenia nagrody, która odbędzie się 6 lutego 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie" - powiedziała A. Klimaszewska. Nagroda zostanie przeznaczona na odnowienie kolejnych pomników na wileńskiej Rossie.

W ciągu blisko 25. lat działalności Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na Cmentarzu na Rossie odnowionych zostało około 80. zabytkowych nagrobków i pomników. Pieniądze na prace renowacyjne i konserwatorskie zebrano podczas kwest na warszawskich Powązkach. Z inicjatywy komitetu organizowane są akcje sprzątania cmentarza oraz zbiórki zniczy.

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Aleksandra Gieysztora zostanie pokazany film o działalności Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą oraz osobach działających w komitecie. Alicja Klimaszewska uważa, że na szczególne wyróżnienie zasługują dziennikarka Halina Jotkiałło, która od początku jest zaangażowana w działalność na rzecz Rossy, i dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie Adam Błaszkiewicz.

Na początku stycznia 2014 r. do Wilna przyjedzie dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, przewodniczący Kapituły Nagrody im. prof. A. Gieysztora, prof. Andrzej Rottermund. "Ten przyjazd i planowane spotkanie ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą również odbieramy jako wyraz uznania dla naszej działalności" - powiedziała Alicja Klimaszewska. 

Na podstawie: citybank.pl, inf.wł.