Nagroda „Świadek Historii” dla Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą


Nagroda „Świadek Historii”, fot. ipn.gov.pl
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą otrzymał nagrodę „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski w IV edycji konkursu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Ceremonia wręczenia nagrody tegorocznym laureatom odbędzie się 24 października 2018 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
O przyznaniu nagrody „Świadek historii” Społeczny Komitet Opieki nad  Starą Rossą poinformowała Katarzyna Miśkiewicz z IPN. Zgłoszenie na konkurs wysłał członek Komitetu Dariusz Lewicki.

„Świadek Historii” to wyróżnienie ustanowione w marcu 2009 r. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w działalności edukacyjnej i naukowej. Wśród dotychczasowych laureatów z terenu Polski znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. W 2014 roku zasięg nagrody rozszerzono o edycję mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób działających poza granicami kraju.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą jest pierwszą polską organizacją z Litwy wyróżnioną w konkursie „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. 

Konkurs ten jest prowadzony również przez regionalne oddziały IPN. W 2013 roku w V edycji konkursu zorganizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku laureatami wyróżnienia „Świadek Historii” zostali ks. prałat Józef Obrembski (pośmiertnie) i mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

„Świadek Historii” to już kolejna nagroda za działalność Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą przyznana w 2018 roku – w czerwcu Alicja Klimaszewska, prezes honorowy Komitetu została laureatką Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komitet Opieki nad Starą Rossą został powołany w 1990 roku z inicjatywy Alicji Klimaszewskiej, dziennikarki „Czerwonego Sztandaru” (obecnie – „Kurier Wileński”) Haliny Jotkiałło, lekarza Olgierda Korzenieckiego i  zastępcy redaktora naczelnego „Czerwonego Sztandaru” Jerzego Surwiły.

Staraniem Komitetu odnowionych zostało około 80 zabytkowych nagrobków i pomników. Pieniądze na prace renowacyjne i konserwatorskie były zbierane podczas kwest na warszawskich Powązkach. Z inicjatywy Komitetu kilka razy do roku organizowane są akcje sprzątania cmentarza, natomiast przed Zaduszkami – zbiórki zniczy, jak również otwarte lekcje historii.

W 2014 roku praca Komitetu została uhonorowana prestiżową Nagrodą im. Aleksandra Gieysztora, przyznawaną za działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W 2015 roku Alicja Klimaszewska wyróżniona została nie mniej prestiżową, przyznawaną przez Marszałka Senatu RP, nagrodą im. Mieczysława Gębarowicza i zaszczytnym tytułem „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej”.

Na podstawie: Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, ipn.gov.pl, inf.wł.