Nagrody w konkursie Stowarzyszenia Traugutt.org wręczone


Podczas wizyty w Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu, fot. traugutt.org
Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego po raz 2. zorganizowało dla uczniów polskich placówek edukacyjnych na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie konkurs plastyczny nt. „Sercem zawsze przy Polsce”. W dniach 12–15 kwietnia 2018 roku członkowie stowarzyszenia odbyli podróż na Litwę i Łotwę, aby osobiście dostarczyć nagrody oraz dyplomy laureatom.
Na konkurs nadesłanych zostało 218 rysunków z 38 placówek edukacyjnych z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Oceniało je jury składające się z przedstawicieli Stowarzyszenia Traugutt.org oraz Fundacji Lotos, która była głównym partnerem konkursu. 

Jury wybrało zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. 

 
Kategoria 16–19 lat:

1. Jekatierina Fiedotowa (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, Litwa)
2. Augustyna Pietraszko (Polska Szkoła Społeczna im. św. Jana Pawła II w Grodnie, Białoruś)
3. Waldemar Bylnow (Szkoła parafialna w Głębokiem, Białoruś)

Kategoria 11–15 lat:
1. Katarzyna Naruszewicz (Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu, Litwa)
2. Elżbieta Świwczuk (Szkoła artystyczna w Krasnym Siole, Białoruś)
3. Artur Oniszczak (Zespół Szkół Średnich im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Łotwa)

Wyróżnienia:
Katarzyna Bajarun (Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach, Litwa)
Sofija Bukatiča (Zespół Szkół Średnich im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Łotwa)
Daria Marszałok (Polska Szkoła Społeczna im. św. Jana Pawła II w Grodnie, Białoruś)
Damir Troszczenkow (Zespół Szkół Średnich im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Łotwa)

Kategoria 6–10 lat:
1. Andrzej Kremaszewski (Szkółka Ucz się polskiego we Lwowie, Ukraina)
2. Tymoteusz Dadel (Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, Litwa)
3. Aleksandra Zaranka (Szkoła parafialna w Głębokiem, Białoruś)

Wyróżnienia:
Krzysztof Taraszkiewicz (Szkoła-Przedszkole w Kabiszkach, Litwa)
Marcin Łogacziow (Szkoła-Centrum Wielofunkcyjne w Mościszkach, Litwa)


Migawka z wizyty w Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, fot. tragutt.org

W dniach 12–15 kwietnia 2018 roku członkowie Stowarzyszenia Traugutt.org odbyli podróż na Litwę i Łotwę, aby osobiście dostarczyć nagrody oraz dyplomy kilku laureatom 2. konkursu plastycznego „Sercem zawsze przy Polsce”. Udało się spotkać z niektórymi nagrodzonymi, a także dyrekcjami placówek szkolnych: Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, Gimnazjum im św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu oraz Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze.


Przedstawiciele Stowarzyszenia Traugutt.org w Jaszunach, fot. traugutt.org

Na podstawie: traugutt.org