Najlepsze polskie szkoły - po raz 23.


Przedstawiciele najlepszych szkół 23.edycji konkursu "Najlepsza szkoła", fot. wilnoteka.lt
W 2017 r. gimnazja z polskim językiem nauczania ukończyło 818 uczniów, 547 spośród nich, czyli niecałe 67 procent kontynuuje naukę na uniwersytetach i w kolegiach. Niestety jest to wskaźnik o 3 proc. niższy w porównaniu z 2016 r. Maturzyści z polskich szkół najlepiej wypadają na maturze z angielskiego i rosyjskiego, słabiej - na fizyce, chemii i biologii, niejednemu też powinęła się noga na egzaminie z języka litewskiego. Na podstawie wyników egzaminów maturalnych oraz rekrutacji na studia powstał ranking najlepszych szkół i, jak co roku - już od 23 lat, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" nagrodziło najlepsze szkoły i najlepszych nauczycieli.
"Jednym z podstawowych celów naszego konkursu jest przedstawienie pełnego obrazu stanu oświaty polskiej na Litwie w minionym roku szkolnym, jego sukcesów, wyników matury w gimnazjach, dlatego głównym kryterium oceny szkół są wyniki egzaminów maturalnych. Ranking szkół został opracowany na podstawie 15 kryteriów, w tym wyników egzaminów państwowych z 11 przedmiotów" - poinformował prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski.

Nagrodzone zostały więc najlepsze gimnazja wileńskie oraz rejonowe, najlepsze szkoły podstawowe oraz szkoły, które prowadziły aktywną działalność pozalekcyjną. 

"Warto odnotować, że w czołówce najlepszych szkół robi się ciasno i to bardzo pozytywna tendencja. Szkoły, które w ubiegłych latach zajmowały pierwsze miejsce, teraz spadły, a na ich miejsce trafiły placówki, które były niżej. Jest więc pomiędzy szkołami konkurencja. Oczywiście, szkoły wileńskie nadal mają wyniki lepsze niż rejonowe. Zauważalne jest jednak, że szkoły, które kiedyś zajmowały najniższe pozycje w rankingu, poprawiły swoje wyniki" - zaznaczył prezes "Macierzy Szkolnej".

Czołówka tegorocznego rankingu najlepszych polskich szkół to: Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum w Pogirach, Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace.

Zauważalna jest pewna tendencja: w szkołach polskich od lat świetne są wyniki egzaminów maturalnych z języka angielskiego i rosyjskiego, słabo natomiast wypadają fizyka, biologia, chemia. Zdaniem Józefa Kwiatkowskiego, na te przedmioty w programie kształcenia jest przeznaczonych zbyt mało godzin, brakuje też dobrych nauczycieli.

810 spośród 818 tegorocznych maturzystów składało egzamin z języka polskiego, który na maturze nie jest obowiązkowy.

W Wilnie najlepsze wyniki rekrutacji na studia w roku szkolnym 2016/2017 miało Gimnazjum im. A. Mickiewicza - 93 proc., natomiast jeśli chodzi o maturę, najlepsze wyniki miało Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego. Około 20 proc. tegorocznych maturzystów nie zdało egzaminu państwowego z języka litewskiego, co z kolei miało wpływ na rekrutację na studia. W 2016 r. na studia wyższe wstąpiło 69,5 proc. ogółu absolwentów szkół polskich, w tym roku - 66,9 proc.

"Chciałbym zaznaczyć, że najważniejszym celem konkursu, który organizujemy już od 23 lat, jest uhonorowanie nauczycieli, którzy pracują u podstaw. Jestem absolutnie przekonany, że to właśnie wiedza, umiejętności, a przede wszystkim osobowość nauczyciela mają decydujący wpływ na uczniów, na ich postępy w nauce i przyszłe sukcesy życiowe. Uczeń podświadomie naśladuje nauczyciela, który jest dla niego autorytetem. W tym roku uhonorujemy około 100 nauczycieli różnych przedmiotów: języków polskiego, litewskiego, angielskiego, rosyjskiego, matematyki, biologii, chemii, geografii, innych przedmiotów" - dodał Józef Kwiatkowski.

Szczegółowy wykaz nagrodzonych szkół:

Najlepsza szkoła Wilna - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego
Najlepsza szkoła miast rejonowych - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Najlepsza szkoła rejonu wileńskiego - Gimnazjum w Pogirach
Najlepsza szkoła rejonu solecznickiego - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Szkoły wyróżnione:
Gimnazjum w Trokach
Gimnazjum w Ejszyszkach
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach
Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Wyróżnione szkoły podstawowe:
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Szkoła Podstawowa w Mościszkach
Szkoła Podstawowa w Sużanach
Szkoła Podstawowa w Dajnowie

Szkoły wyróżnione za działalność pozalekcyjną
Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie
Szkoła im. S. Konarskiego w Wilnie
Szkoła Lazdynai w Wilnie
Gimnazjum w Mickunach
Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie

Nauczyciele laureaci

Najlepsi nauczyciele matematyki:
Jadwiga Bujel - Gimnazjum w Pogirach
Irena Kalinowa - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Anna Barkowskaja - Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach
Nijola Siniawska - Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach
Janina Nowicka - Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
Teresa Michniewicz - Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie
Wiesława Dowejko - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Irena Świglińska - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Wanda Raczyńska - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Raisa Nowickaja - Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
Wanda Talmont - Gimnazjum w Ejszyszkach

Najlepsi nauczyciele historii:
Alina Kiriłowa - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Waleria Adamaitis - Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Robert Polakowski - Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Albert Wołk - Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach
Danuta Radewicz - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Waldemar Szełkowski - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Anna Nester - Gimnazjum im J. Śniadeckiego w Solecznikach
Laima Narodowskaja - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Najlepsi nauczyciele biologii i chemii:
Tatjana Mincewicz - Gimnazjum w Bujwidzach (biologia)
Krystyna Wojciechowicz - Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (biologia)
Lucija Čečiotkinienė - Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (biologia)
Margaryta Szpilewska - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (biologia)
Ewelina Grycewicz - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (biologia)
Aleksandra Sinkiewicz - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (biologia)
Walentyna Ćwilik - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach (biologia)
Danuta Mureikienė - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (chemia)
Ingrita Pawłowska - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (chemia)
Marian Kuzborski - Gimnazjum w Trokach (chemia)
Ewa Walma - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (chemia)

Najlepsi nauczyciele języka angielskiego:
Renata Krasowska - Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach
Żana Narbutienė - Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
Daiva Bernatavičienė - Gimnazjum w Trokach (angielski)
Maria Kleczkowska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Irena Litwinowicz - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Aurelija Urbonavičienė - Szkoła im. S. Konarskiego w Wilnie
Jelena Wojtkiewicz - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Regina Malinowskaja - Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach

Najlepsi nauczyciele muzyki i choreografii:
Olga Krasodomska - Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (muzyka)
Irena Iljina - Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (muzyka)
Edward Mogilnickij - Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (muzyka)
Iwona Grigienė - Szkoła Średnia w Połukniu (choreograf)

Najlepsi nauczyciele języka rosyjskiego
Jelena Gurskaja - Szkoła Średnia w Zujunach
Anna Czerniawska - Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach
Tatjana Oskirko - Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach
Stanisława Kaczanowska - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Halina Untanienė - Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie
Teresa Barkowska - Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie
Danuta Jermałowicz - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Anna Walicka - Gimnazjum w Ejszyszkach
Stela Sankowska - Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach
Walentyna Jaglińska - Gimnazjum im. ks. P.K. Brzostowskiego w Turgielach
Lilia Urbielewicz - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

Najlepsi nauczyciele fizyki i informatyki
Danuta Golnis - Gimnazjum w Pogirach (fizyka)
Paweł Stankiewicz - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (fizyka)
Regina Nikrewicz - Gimnazjum w Ejszyszkach (fizyka)
Alina Špakauskienė - Gimnazjum w Pogirach (informatyka)
Jolanta Andrukonienė - Gimnazjum w Ejszyszkach (informatyka)
Jelena Masalska - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu (informatyk)
Irena Giniewicz - Gimnazjum w Rukojniach (informatyka)

Wyróżnieni nauczyciele innych przedmiotów:
Alina Szyrwińska - Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (geografia)
Waldemar Szumski - Gimnazjum w Awiżeniach (w-f)
Mark Waitonis - Gimnazjum w Mickunach (w-f)
Elwira Cejko - Gimnazjum "Żejmiana" w Podbrodziu (rysunki, technologie)
Jolanta Borys - Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (plastyka, technologie)
Waldemar Oleszkewicz - Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie (technologie)

Najlepsi poloniści:
Krystyna Witlicka - Gimnazjum w Mickunach
Aldona Sudenis - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Łucja Minowicz - Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie
Anna Jasińska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Ilona Herman - Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Krystyna Turkot - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Wacława Iwanowska - Gimnazjum w Ejszyszkach
Liudmiła Siekacka - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

Najlepsi lituaniści:
Lilia Jeremiejewa - Gimnazjum w Rukojniach
Irena Kropienė - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Danguolė Vasiliauskienė - Gimnazjum w Trokach
Halina Stankiewicz-Mordas - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Lina Spetylaitė - Szkoła im. S. Konarskiego w Wilnie
Marija Česonienė - Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie

Wyróżnieni nauczyciele szkół podstawowych:

Elwira Lavrukaitienė - Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (klasy początkowe)
Irena Szostak - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonista)
Nadieżda Rusiecka - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (angielski)
Leokadia Kurdeko - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (matematyka)
Anna Grycewicz - Szkoła Podstawowa w Mościszkach (nauczyciel religii)
Łucja Łapszewicz - Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi (historia)
Henryka Pawlun - Szkoła Podstawowa w Sużanach (nauczyciel technologii)
Iwan Warsocki - Szkoła Podstawowa w Dajnowie (fizyk)
Diana Markiewicz - Szkoła Lazdynai w Wilnie (angielski, metodyk teatru)

           

Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina