Najpopularniejsze studia: medycyna i biznes międzynarodowy


Fot. Dziedziniec Wielki Uniwersytetu Wileńskiego
Najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku – medycyna na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu oraz biznes międzynarodowy w Kolegium Wileńskim, podaje Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu. Jako pierwszy priorytet medycynę oraz biznes międzynarodowy na wymienionych kierunkach wybrało odpowiednio 596 i 247 osób.

7 z 10 chętnych, by studiować na uniwersytetach – w pierwszym swoim wyborze – wybiera naukę na Uniwersytecie Wileńskim.

Medycynę na tej uczelni wybrało 518 osób, prawo – 298, psychologię – 289, komunikację – 271, systemy programowe – 269, zarządzanie – 242, nauki polityczne – 232.

Na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu oprócz medycyny popularna jest również odontologia – ten kierunek studiów wybrało 277 osób.  

Do najpopularniejszych należą również systemy programowe na Uniwersytecie Technologicznym w Kownie – kierunek ten jako pierwszy wybrało 317 osób.

Do dziesiątki najpopularniejszych studiów w kolegiach trafiły po cztery studia oferowane w Kolegium Wileńskim i Kolegium Kowieńskim.  

Oprócz wymienionego biznesu międzynarodowego w Kolegium Wileńskim wybierano również pielęgniarstwo, kinezyterapię oraz kosmetologię. Studia na tych kierunkach wybrało odpowiednio 198, 185 i 179 osób.

W Kolegium Kowieńskim najpopularniejsze kierunki to kosmetologia (215), logistyka (155), higiena jamy ustnej (155) oraz pielęgniarstwo (153).  

Do dziesiątki najpopularniejszych kierunków w kolegiach należy również kosmetologia estetyczna w Kolegium Nauk Społecznych (207) oraz eksploatacja techniczna samochodów w Kowieńskim Kolegium Technicznym (160).

W ogólnym systemie informacyjnym rekrutacji na studia zarejestrowało się w tym roku 34,9 tys. kandydatów, tj. o 180 mniej niż w roku ubiegłym.

Na podstawie: bns.lt