Najpopularniejsze zawody w 2017 roku


fot. www.cci.lt
Wileńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła ogłosiła listę najpopularniejszych zawodów poszukiwanych przez absolwentów szkół zawodowych w okręgach wileńskim i olickim w 2017 roku. W czołówce znaleźli się mechanicy samochodowi, szefowie kuchni i specjaliści robót wykończeniowych. Ponadto uczniowie aktywnie przystąpili do egzaminów zawodowych na masażystów, asystentów pracowników socjalnych i programistów Java.

W tym roku do najpopularniejszych zawodów w regionach wileńskim i olickim wśród absolwentów szkół zawodowych należały: mechanik samochodowy (390), szef kuchni (365), specjalista prac wykończeniowych (295), masażysta (178), asystent pracownika socjalnego (148), programista Java (78). Lista ta zasadniczo pozostała taka sama jak w poprzednim roku, zmianie uległy jedynie proporcje. Nieco zmalało zainteresowanie egzaminami na specjalistę robót wykończeniowych (w 2016 r. 347 osób) i asystenta pracownika socjalnego (w 2016 r. 154 osoby), a wzrosło na mechanika samochodowego (w 2016 r. 375), kucharza (321) i programistę Java (53). Największy wzrost zainteresowania miał egzamin zawodowy na masażystę, który w 2016 roku zdawało o połowę mniej osób niż obecnie (86 w 2016 r.).

Od 2012 roku Wileńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła jest instytucją akredytowaną do oceny kompetencji zawodowych. Zajmuje się przygotowywaniem teoretycznych i praktycznych zadań (w zakresie wiedzy i umiejętności) sprawdzających kwalifikacje zawodowe dla 261 zawodów, zajmuje się także oceną programów nauczania. Jednym z najważniejszych zadań Izby jest lepsze zaspokojenie potrzeb rynku pracy. Jej członkami są wszystkie instytucje szkolenia zawodowego, ośrodki szkoleniowe rynku pracy, a także wiele uniwersytetów i kolegiów działających w okręgach wileńskim i olickim.

Komentując opublikowaną listę najpopularniejszych kwalifikacji zawodowych, kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji wileńskiej Izby Rima Valiukevičienė podkreśliła, że system zdalnej analizy elektronicznej opracowany przez prowadzoną przez nią instytucję pomaga szkołom zawodowym bezstronnie i obiektywnie oceniać wiedzę swoich absolwentów, porównywać wyniki i dostosować proces nauczania do potrzeb rynku pracy i biznesu.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, cci.lt