Nauczyciele z rejonu solecznickiego na warsztatach z cyklu "Nauczyciel - przewodnik do polskości"


Nauczyciele z rejonu solecznickiego podczas konferencji Akademii Ignatianum w Krakowie, fot. salcininkai.lt
Nauczyciele i dyrektorzy szkół polskich rejonu solecznickiego uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z cyklu warsztatów specjalistycznych "Nauczyciel - przewodnik do polskości". Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Odra-Niemen i Samorząd Rejonu Solecznickiego, we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Akademią Ignatianum w Krakowie i Pracownią Psychologiczną Menos w Gdańsku. Dzięki temu projektowi pedagodzy mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach i konferencjach odbywających się zarówno w Solecznikach, jak i w różnych miastach Polski.

W maju w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach odbyły się szkolenia dla kadry zarządzającej i nauczycielskiej dotyczące nowoczesnych technik uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem.

Kolejnym etapem projektu był wyjazd studyjny nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do Warszawy, do Centrum Nauki Kopernik i na warsztaty. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wzięli udział w konferencji "Przemiany kultury polskiej i języka polskiego na przełomie XX/XXI wieku", która odbyła się w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Pracownicy naukowi Akademii Ignatianum wygłosili odczyty na temat przemian po 1989 roku w ujęciu historycznym, na temat wyrazów zapomnianych, ginących i zmieniających znaczenie, na temat nowego językowego savoir vivre'u, polszczyzny młodego pokolenia, wpływu nowych mediów na język i strukturę polskiej literatury współczesnej. Członek Komisji Polsko-Litewskiej ds. Podręczników dr Aleksander Srebrakowski z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił wykład na temat obrazu historii w podręcznikach szkolnych polskich i litewskich. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja.

Stowarzyszenie Odra-Niemen zorganizowało dla uczestników konferencji wycieczkę po Krakowie i zwiedzanie najciekawszych zabytków.

We wrześniu w Solecznikach odbędzie się kolejne spotkanie w cyklu "Nauczyciel - przewodnik do polskości". Będą to szkolenia metodyczne prowadzone przez doradców z Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Na zakończenie projektu planowana jest konferencja metodyczna.

Na podstawie: salcininkai.lt, odraniemen.org