Neopogańska „Romuva” może zostać uznana przez państwo


Fot. Facebook.com/Romuva
W sejmie ruszył projekt ws. uznania przez państwo religijnej wspólnoty dawnych Bałtów „Romuva”. We wtorek, 25 czerwca, w pierwszym czytaniu głosowało za nim 46 posłów, 19 było przeciwko, 18 wstrzymało się od głosu. Za projektem głosowali przeważnie przedstawiciele „Chłopów” i „Zielonych”, byli przeciwko i wstrzymali się od głosu konserwatyści i przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, głosy liberałów i socjaldemokratów podzieliły się. Odbędzie się jeszcze jedno głosowanie w tej sprawie. „Romuva” liczy obecnie 5100 członków.

Sejm podjął się omawiania projektu, na mocy którego „Romuva” zostałaby uznana przez państwo jeszcze przed rokiem, jednak w ostatnim dniu ubiegłorocznej wiosennej sesji projekt został wykreślony z porządku obrad i na salę sejmową wrócił dopiero po roku.

Państwo może uznać nietradycyjną wspólnotę religijną jako część historycznego, duchowego i społecznego dziedzictwa kraju, jeżeli popiera ją społeczeństwo, a jej nauczanie i obrzędy nie są sprzeczne z ustawami i moralnością.     

Status religijnej wspólnoty uznanej przez państwo nadaje sejm po otrzymaniu pozytywnego wniosku z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że „Romuva” jako pielęgnująca kulturę etniczną wspólnota religijna jest znaczącą częścią życia kulturalnego i religijnego Litwy.   

We wniosku stwierdza się również, że „Romuva” ze względu na wielką uwagę, jakiej udziela badaniom dawnej litewskiej religii pogańskiej, odtwarzaniu dawnych zwyczajów może być zaliczana do pogaństwa rekonstrukcjonistycznego.

Gdyby „Romuva” uzyskała status uznanej przez państwo wspólnoty religijnej, nabyłaby prawo do ulgi za ziemię, jej kapłani (kriwe) otrzymaliby państwowe ubezpieczenie społeczne, a nadawca narodowy miałby wyznaczyć im czas na transmisję obrzędów.    

Oprócz tego, jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, związki małżeńskie zawarte według kanonów wspólnot religijnych uznanych przez państwo byłyby uznane jako zawarte w urzędzie stanu cywilnego.  

We wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości podaje się również, że w ostatnim czasie „Romuva” jest najszybciej rosnącą wspólnota religijną.  

Według danych powszechnego spisu ludności w 2001 roku na Litwie do wyznawców religii dawnych Bałtów zaliczyło siebie 1,2 tys. mieszkańców, w 2011 roku natomiast – już 5,1 tysiąca.

We wniosku podkreśla się również, że „Romuva” jest szóstą co do wielkości wspólnotą religijną w kraju, która wyprzedza takie tradycyjne wspólnoty religijne jak: grekokatolicy, żydzi, karaimowie, muzułmanie sunnici.

Bezpośrednie korzenie wspólnoty neopogańskiej sięgają roku 1967 – ruchu krajoznawczego, etnokulturowego „Romuva”, którego uczestnicy zbierali materiały o tradycjach etnicznych, propagowali święta etniczne.  

Za początek działalności religijnej należy uważać rejestrację pierwszych wspólnot religijnych w 1992 roku.

Zwrócić się z wnioskiem o uznanie przez państwo wspólnoty religijne mogą po upływie co najmniej 25 lat od pierwotnej rejestracji na Litwie. Jeżeli wniosek jest odrzucany, powtórne jego składanie może się odbyć dopiero po dziesięciu latach.

Obecnie urząd kriwe we wspólnocie religijnej „Romuva” pełni Inija Trinkūnienė.


Na podstawie: bns.lt, pl.wikipedia.org