Niech żyje 2 Maja!


Kartusz herbowy Rzeczpospolitej z Kaplicy św. Kazimierza (katedra wileńska, orzeł z utrąconą koroną) www.wilnoteka.lt
Niech żyje 2 Maja!

W Dniu Polonii i Polaków za Granicą,
w przeddzień Święta 3 Maja,
życzymy wszystkim Rodakom
na Litwie i na świecie

jedności, pomyślności, radości
i dumy z przynależności do Narodu Polskiego.

Może i gorzki to chleb jest polskość,
jak pisał Norwid,

ale aby nam smakował
i abyśmy nie dali mu sczerstwieć.

Redakcja „Wilnoteki”