Niedziela Miłosierdzia Bożego w parafii pw. św. Michała Archanioła w Rukojniach


Święto Miłosierdzia Bożego w Rukojniach, fot. Grażyna Chodorowicz
W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie Rokiem Miłosierdzia Bożego. W związku z tym cały świat obchodzi Rok Miłosierdzia Bożego. Szczególnie jest to ważne dla katolików pochodzących z Litwy, ponieważ tutaj było posiane to "ziarno gorczycy" (Mt 17:14-20). Kult Miłosierdzia Bożego w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Rukojniach był zapoczątkowany przez byłego proboszcza parafii ks. Jana Mackiewicza. 30 kwietnia 2011 roku w świątyni został wyświęcony obraz "Jezu Ufam Tobie" oraz boczny ołtarz Miłosierdzia Bożego.
4 kwietnia br. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Rukojniach wierni uroczyście obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Aby uczcić Godzinę Miłosierdzia, uroczysta msza święta rozpoczęła się o godzinie 14.30. Mszę świętą celebrował proboszcz parafii ks. Jan Matusewicz.

Ks. proboszcz Jan Matusewicz w swym kazaniu podkreślił, że właśnie w ten dzień, w Święto Miłosierdzia, można otrzymać odpust zupełny. Zgodnie z apostolskim dekretem, wiernym, którzy w II Niedzielę Wielkanocną, czyli w Święto Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, wezmą udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówią przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę Ojcze nasz i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. "Jezu Miłosierny, ufam Tobie"), udziela się odpustu zupełnego. "Jakie łaski otrzymacie po dzisiejszej mszy świętej, wie tylko Pan Bóg. Tylko On wie, jaką łaskę dla człowieka trzeba dać" - ogłosił proboszcz parafii w Rukojniach.

Po komunii świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i rozpoczęła się adoracja. Odczytano fragmenty dzienniczka św. siostry Faustyny. Następnie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w czasie której parafianie odczytali modlitwy w różnych intecjach. Wierni modlili się za rodziców, małżonków, dzieci, zmarłych, chorych, cierpiących, starych i niepełnosprawnych oraz za wszystkich zebranych.

Po ukończeniu mszy świętej licznie zebrani parafianie nie ukrywali wzruszenia. A każdy z nich z rąk proboszcza otrzymał symboliczny klucz z napisem "Koronka do Miłosierdzia Bożego - to klucz otwierający Zdrój Miłosierdzia Bożego" wraz z tekstem Koronki.

W imieniu wszystkich uczestników uroczystości pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania proboszczowi parafii w Rukojniach ks. J. Matusewiczowi za wspólną modlitwę i umiejętność zrzeszenia wiernych.

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji