Niedziela Palmowa pod Ostrą Bramą


Procesja Niedzieli Palmowej pod Ostrą Bramą w Wilnie, fot. E. Rzeszódko/Wilnoteka
Niedziela Palmowa w Kościele katolickim jest jednym z najważniejszych dni kalendarza liturgicznego. Tego dnia wierni, także w Wilnie, uczestniczyli w uroczystych procesjach z palmami symbolizującymi wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Plac pod Ostrą Bramą był wczoraj jednym z niewielu miejsc w Wilnie, gdzie spóźnialscy, którzy nie zdążyli kupić palmy na Kaziuki, mogli się w nią zaopatrzyć.
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, najważniejszą część liturgiczną w Kościele katolickim. Tego dnia wierni przychodzą do kościołów z tradycyjnymi palmami. Jest to wspomnienie, pamiątka uroczystego wjazdu Pana Jezusa, gdy Żydzi rzucali palmy i śpiewali Hosanna Synowi Dawidowemu. Uroczysty wjazd do Jerozolimy rozpoczyna mękę Jezusa. 

"Święta zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to pogodzenie tęsknoty za prawdziwą ojczyzną chrześcijanina. (...) Trzeba się oczyścić, potrzebna jest dobra spowiedź, nawrócenie, aby z Jezusem wejść do duchowego Jeruzalem" - mówił podczas homilii kapłan podczas mszy świętej w otwartym oknie Kaplicy Ostrobramskiej. 

Procesje z palmami to nie tylko obrzęd religijny, ale także okazja, aby podtrzymać tradycję tworzenia wielkanocnych ozdób. Przygotowanie wielkanocnej palmy, w zależności od jej rozmiarów, zajmuje od kilku godzin do kilku dni. Niektóre palmy są tak duże, że z trudem przechodzą przez drzwi kościoła. Starsi starają się przekazywać tradycję młodszym pokoleniom. Tradycja nie zniknie, bo młodzi ludzie już dziś sami wykonują swoje palmy. Wczoraj na placu pod Ostrą Bramą można było spotkać wileńskie palmiarki, które po dziś dzień tradycyjną metodą przygotowują palmy wielkanocne.

W tym roku uroczystości Triduum Paschalnego w Ostrej Bramie rozpoczną się w Wielki Czwartek. Tego dnia nie będzie porannych nabożeństw. W katedrze o godzinie 10.00 zostanie odprawiona msza krzyżma świętego. Liturgia Ostatniej Wieczerzy zostanie odprawiona w kościele świętej Teresy o godzienie 17.00. W Wielki Piątek od rana do godziny 13.00 będzie się odbywała Adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym dniu liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godzinie 17.00. W Wielką Sobotę od rana do godziny 17.00 będzie się odbywała Adoracja Najświętszego Sakramentu, a od godziny 9.00 do 17.00 (co pół godziny) święcenie pokarmów. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w Wielką Sobotę o godzinie 21.00, podczas liturgii zostaną odnowione przyrzeczenia chrztu świętego, dlatego też wierni proszeni są o przyniesienie ze sobą świec. W Niedzielę Wielkanocną msza święta rezurekcyjna o godzienie 9.00. 

Działający w kościele świętej Teresy oddział Caritas informuje, że w najbliższy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00 będą wydawane paczki żywnościowe dla biednych i potrzebujących. Można też zabrać paczkę, by dostarczyć ją osobie potrzebującej, którą znamy, lub rodzinie potrzebującej pomocy. 

Na podstawie: Inf.wł.