Niepodległa Litwa po 20. latach


Ludzie, którzy bronili wolnej Litwy pod wileńską wieżą telewizyjną dziś są rozgoryczeni.
20 lat temu Litwa jako pierwsza republika zdecydowała oderwać się od Związku Radzieckiego. Dnia 11 marca 1990 r. podpisano w Wilnie Akt Odrodzenia Niepodległości Litwy. Dla większości Litwinów to wydarzenie było początkiem wielkich zmian w ich kraju i powrotu demokracji. Jednakże nie wszystkie oczekiwania się spełniły. Dzisiaj tylko dwie trzecie Litwinów jest zadowolonych z niepodległości swojego państwa (takie dane podał jeden z litewskich instytutów badawczych).
Minęło 20 lat. To dobry czas na podsumowania. Ludzie, którzy bronili wolnej Litwy pod wileńską wieżą telewizyjną, dziś są rozgoryczeni. Kryzys okazał się sprawdzianem dla każdego państwa – Litwa wyszła z niego z opuszczoną głową. Wydawałoby się, że gdy przychodzą gorsze czasy, państwo powinno chronić swoich obywateli. Na Litwie odwrotnie: w celu zapełnienia luki budżetowej podniesiono podatki, zwiększono ceny leków i żywności, zmniejszono natomiast emerytury, wypłaty i zasiłki.(Niektóre emerytury na Litwie są mniejsze niż opłaty za mieszkanie).

Skala problemu jest tak duża, że aż 60% Litwinów myśli o emigracji. Niedawno opublikowane dane Departamentu Statystyki wykazują, że w 2009 roku Litwę opuściło ponad 20 tys. osób. Statystyki nie uwględniają jednak ludzi, którzy wyemigrowali „na czarno”. Zastraszające są również wskaźniki bezrobocia. W 2009 roku liczba bezrobotnych w kraju wzrosła trzykrotnie. Chociaż niektórzy eksperci twierdzą, że powoli wychodzimy z kryzysu, narazie tego nie widać. Czy o taką Litwe walczyliśmy 20 lat temu?