Niewykluczone ponowne przeliczenie głosów w Uciańskim Okręgu Wyborczym


Na zdjęciu: Laura Matjošaitytė, fot. BNS
Główna Komisja Wyborcza we czwartek, 29 października, zadecyduje o tym, czy po raz drugi przeliczać głosy oddane w drugiej turze wyborów sejmowych w jednomandatowym Uciańskim Okręgu Wyborczym.„Reagując na zaistniałą sytuację oraz w celu rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących wyników wyborów w jednomandatowym Uciańskim Okręgu Wyborczym zaproponuję, by w piątek (30 października – przyp. red.) w Wilnie zostały przeliczone wyniki głosowania w tym okręgu” – poinformowała przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej Laura Matjošaitytė.

Dodała, że w przeliczaniu głosów oddanych w okręgu uciańskim mieliby uczestniczyć członkowie wileńskich okręgowych komisji wyborczych.

Do Głównej Komisji Wyborczej wpłynął wniosek Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej o ponownym przeliczeniu głosów oddanych w tym okręgu, wątpliwości wywołuje bowiem transparentność przeliczania głosów w Ucianie.

Wiceprzewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Justas Pankauskas twierdzi, że dopuszczono się wówczas naruszeń.

„Przede wszystkim, zaskarżamy niewłaściwe wykonanie obowiązków przez członków komisji – worki z kartami do głosowania nie były dopięte. Na potwierdzenie tego faktu mamy zdjęcia” – zaznacza.

Socjaldemokraci dostrzegli również brak jednej koperty z oddanym głosem w głosowaniu przedterminowym. Podawano bowiem, że zawieruszyło się siedem kopert z głosami oddanymi w tym głosowaniu, do Uciany dotarło jednak sześć.

Socjaldemokraci mają również zastrzeżenia w sprawie udziału przewodniczącej Uciańskiej Okręgowej Komisji Wyborczej Rolandy Gudynienė w organizowaniu przeliczania głosów. Jest ona bowiem asystentką posła konserwatysty Edmundasa Pupinisa, który po przeliczeniu głosów wygrał w uciańskim okręgu wyborczym z liderem socjaldemokratów Gintautasem Paluckasem.

Po podliczeniu głosów oddanych w drugiej turze wyborów w okręgu uciańskim okazało się, że G. Paluckas i E. Pupinis otrzymali jednakową liczbę głosów – po 7 075 głosów.

W poniedziałek, 26 października, odbyło się przeliczenie głosów. Jak poinformowano, na E. Pupinisa oddano 7 072 głosy, na G. Paluckasa – 7 070. We wtorek, 27 października, po otrzymaniu „zabłąkanych” kopert z głosami głosowania przedterminowego, które nadeszły z innych okręgów, okazało się za na E. Pupinisa głosowało 7 076 wyborców, na G. Paluckasa – 7 071.

R. Gudynienė twierdzi, że organizowała przeliczanie głosów, w samym zaś przeliczaniu nie uczestniczyła. Proces przeliczania obserwowało 6 z 13 członków Głównej Komisji Wyborczej.

Ostateczne zatwierdzenie wyników wyborów sejmowych ma się odbyć w sobotę, 31 października.

Na podstawie: bns.lt