Nowe muzea na 100-lecie niepodległości Polski


Wizualizacja Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, fot. muzeumzolnierzywykletych.pl
Rozpoczęły się obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez cały rok z tej okazji będą się odbywały różnego rodzaju wydarzenia upamiętniające rocznicę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP zapowiedziało także powstanie kilku nowych muzeów poświęconych historii Polski, które kształtować będą polską politykę historyczną.
W rozmowie z Programem 1 Polskiego Radia wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że w tym roku powstanie kilka nowych placówek, których zadanie ma polegać przede wszystkim na kształtowaniu polskiej polityki historycznej. Wśród nich wymienił m.in. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce  oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Prace nad ich organizacją już trwają.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
w Lublinie będzie oddziałem Muzeum Lubelskiego. Ma ono upamiętniać, badać i popularyzować dziedzictwo Polaków zamieszkujących ziemie wschodnie dawnej RP, ze szczególnym uwzględnieniem historii tych ziem w czasie istnienia I Rzeczypospolitej. Jego siedzibą ma być XVI-wieczny pałac Lubomirskich, który w grudniu minionego roku został zakupiony od Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa stała, nowoczesna ekspozycja ma zostać uruchomiona w 2019 roku.

Główną ideą tworzonego właśnie w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru ma być prowadzenie działań naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich dotyczących szeroko rozumianej tematyki syberyjskiej. Jego twórcy planują ukazać w nim różne aspekty życia na Syberii począwszy od XVII wieku. Znaczna część ekspozycji zostanie poświęcona popowstaniowym zsyłkom oraz carskim i sowieckim represjom. Muzeum jest w budowie, na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia miasto Białystok ogłosiło przetarg na realizację gmachu, rozpoczynając tym samym drugi etap realizacji tej inwestycji. Jej postępy można śledzić na stronie internetowej Muzeum.

Na terenie dawnego Aresztu Śledczego w Ostrołęce powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Wedle słów jego organizatorów ma być miejscem pamięci o bohaterach i walkach na terenie całej II Rzeczypospolitej. W regionie ostrołęcko-siedleckim, gdzie powstaje muzeum, opór społeczeństwa i działalność grup antykomunistycznych przyjęły bardzo duże rozmiary. W październiku minionego roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod przebudowę budynku. Działa już strona internetowa Muzeum.

Drugie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ma powstać w Warszawie w siedzibie byłego Aresztu Śledczego na warszawskim Mokotowie, który w czasach stalinowskich był głównym więzieniem politycznym. Wystawa ma składać się z trzech części: pierwsza poświęcona będzie wyłącznie Żołnierzom Wyklętym oraz różnym aspektom ich życia i działalności, druga – opozycji politycznej w czasach komunistycznych, trzecia – działalności aparatu bezpieczeństwa w czasach PRL. W muzeum prowadzona będzie także działalność edukacyjna. Strona internetowa Muzeum jest już dostępna.


Na podstawie: IAR, PAP, sybir.bialystok.pl, muzeumzolnierzywykletych.pl, www.rakowiecka37.pl