Nowe zajezdnie autobusowe w Wilnie


Fot. vilniausviesasistransportas.lt
Stołeczny samorząd planuje budowę dwóch nowych zajezdni autobusowych. Mają powstać do końca 2023 roku. Na ten cel władze miasta przeznaczą blisko 18 mln euro. W związku z tym Wilno planuje zrezygnować z zajezdni w Werkach.
 
 
 


 
Do 2023 roku w Wilnie mają zostać zbudowane dwie zajezdnie autobusowe. Jedna z nich powstanie na Lipówce na 14-hektarowej działce. Zostaną tu zbudowane garaże autobusowe dla 280 pojazdów, a także hala naprawy autobusów, parkingi i budynek administracyjny.
 
Jak mówi Darius Aleknavičiaus, dyrektor spółki „Vilniaus viešasis transportas“, na dachu zajezdni zostaną zamontowane panele słoneczne, stacje szybkiego tankowania autogazu do autobusów, a także plac manewrowy do nauki jazdy.
 
Konkurs na projekt zajezdni w Zameczku już się odbył, dotychczas jednak nie został on upubliczniony.
 
Do spółki „Vilniaus viešasis transportas“ należy zajezdnia trolejbusowa na Antokolu, zajezdnia autobusowa w Werkach, a także autobusowo-trolejbusowa zajezdnia w Wirszuliszkach. Budynek administracyjny w  Werkach po połączeniu zajezdni autobusowej z trolejbusową stoi bezużytecznie.
 
Władze stolicy jeszcze nie wiedzą, jak zostanie zagospodarowany teren obecnej zajezdni autobusowej w Werkach. Niewykluczone jest, że zostaną tu zbudowane domy mieszkalne.
 
Na podstwie: bns.lt, madeinvilnius.lt