Nowy numer kwartalnika "Znad Wilii"


Okładka kwartalnika "Znad Wilii", fot. znadwiliiwilno.lt
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, w dystrybucji jest nr 4/64 kwartalnika "Znad Wilii", a to 160 stron fascynującej lektury!W najnowszym wydaniu kwartalnika "Znad Wilii" m.in.:

MÓJ KĄT EUROPY
Niezależny felieton "pod prąd" red. naczelnego na aktualne, trudne tematy wileńskie, poruszający też zagadnienia Polaków w regionie.

MEDIA POLSKIE NA LITWIE
Radio: socjalistyczna ramówka i autorzy to dokument o audycji w języku polskim Radia Litewskiego w erze socjalizmu, z ukazaniem mechanizmów działających w ówczesnym radiu (cenzura, ideologia), opowieść o realizatorach programu, jego autorach, ale i o innowacyjności, jaką udało się stworzyć w tamtych czasach, wraz z kącikiem dla dzieci czy gwarowym np. radiowego Wincuka - postacią, jaka istnieje od ćwierćwiecza do dziś (autor: Romuald Mieczkowski).

HISTORIA
Wskrzeszenie federacji celem działań powstańczych 1863. Na uwagę zasługuje solidne opracowanie młodego naukowca Roberta Mieczkowskiego, badającego koncepcje i konteksty federalistyczne. Barwne, ciekawe w fakty, z polotem ukazane!

ROK WITKIEWICZÓW (2015)
Losy Witkiewiczów z Poszawsza na Żmudzi przedstawione zostały wraz z niezwykle ciekawymi i powikłanymi dziejami rodu, m.in. Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego i autora "Na przełęczy", swoistej Biblii Tatr, jego syna Witkacego, o pełnych przygód życiu ich protoplastów i krewnych, którzy działali również w Rosji carskiej i radzieckiej. Wiele nieznanych i mało znanych kart. A wszystko się zaczęło na Litwie... (autor: Mieczysław Jackiewicz)

POLACY WIELU KULTUR
Nasza "asymilacja" wśród Kaszubów to piękna i wartko przekazana kronika rodziny z Wileńszczyzny, która w ramach tzw. repatriacji, z swoimi wileńskimi nawykami wrastała w realia polskie, oswajając się i spokrewniając z Kaszubami na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Miejscami śmiesznie, miejscami nostalgicznie. Samo życie! (autor: Grzegorz Żukowski).

ZNAD DNIEPRU
W stałej korespondencji własnej Maciej Mieczkowski opisuje wędrówki po Kijowie i Ukrainie, m.in. do Odessy w  "Podróżach u schyłku roku".   

ZNAD PREGOŁY
Pospolite ruszenie i "Czarni Myśliwi" z Królewca w walce przeciwko Armii Napoleona. Sam tytuł korespondencji Irin Treń z Obwodu Kaliningradzkiego określa jej temat, który autorka opracowała z wielką dokładnością. Nie wszyscy prócz Rosji byli z Napoleonem! Śladami Pogranicza podąża Leonard Drożdżewicz, zastanawiac się też nad literaturą emigracyjną, dzielac się refleksjami nt. opracowania o Marszałku (Wszystko dla Niepodległej) oraz innymi lekturami i opowieściami.

ZNAD DOLINY ŁOSOŚNY
Impresje z odstępów leśnych tegoż autora też stamtąd pochodzą, ukazując żubrów na ZIELONYM POGRANICZU.

KAWIARNIA LITERACKA prócz sygnalizowago artykułu o Witkiewiczach zawiera omówienie najnowszej książki Alicji Rybałko, wydanej w Niemczech pt. "Przyzwyczaić się do odlotu", z zacytowaniem części wierszy o rodzinnych stronach. Jakże mądre i piękne to wiersze!
Przeczytane: Gdzie najwięcej boli
I dwie recencje nt. książki urodzonego w Wilnie prof. Władysława Zajewskiego pt. "Czy historycy piszą prawdę"
Czego uczy nas historia (Mieczysław Jackiewicz)
Czy historycy piszą prawdę (Tomasz Chiciński)

ZAPIŚNIK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH i POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ zawierający ich notki od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach, zawiera informacje o kulturze, w dziale PASJE
Ponadto w LISTEM i MAILEM czyli POCZCIE REDAKCYJNEJ znajdą Państwo korespondencje, m.in. Józefa Szyłejki "W Toruniu w hołdzie naukowcom z Wilna"; Władysława Zajewskiego, w związku z jego 85-leciem; ks. Tadeusza Krahela "Książki w darze"; Jana Wolskiego "O Zygmuncie Ławrynowiczu"; a także Leonarda Drożdżewicza, Stanisława Zawodnika, Tomasza Otockiego i in.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.). Ponadto sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, wydawnictwa. Informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów.

Pismo bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki Zapraszam do nabywania "Znad Wilii" w sieci RUCHu, Garmond Press. Proszę pytać, bywa w niektórych! W Księgarni Naukowej im. Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7), Domu Spotkań z Historią (Warszawa, ul. Karowa 20). Kolportaż Olsztyn i Wybrzeże: Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878. Wysyłamy pismo pocztą, wystarczy napisać maila znadwilii@wp.pl lub zadzwonić: 48 508764030. Najlepiej oczywiście je zaprenumerować! Kwartalnik w Wilnie: w księgarni Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), Elephas (ul. Olandų 11), Akademinė Knyga (ul. Universiteto 4), Katalikų Pasaulis (ul. Šventaragio 5, przy pl. Katedralnym), Rūdninkų knygynas (ul. Rūdninkų 20). Zamówić na Litwie można mailem i tel. 370 68469052. Informacja o naszych działaniach na www. facebook.com/znadwilii, znadwiliiwilno.lt

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji