Nowy numer kwartalnika "Znad Wilii" już dostępny


Okładka kwartalnika "Znad Wilii", fot. znadwiliiwilno.lt
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że w dystrybucji jest nr 1/61 "Znad Wilii". Zapraszam do lektury. Romuald Mieczkowski."Znad Wilii" to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

IN MEMORIAM: BYĆ SKĄDŚ - MY WILNIANIE. TADEUSZ KONWICKI (1926-2015)
Wspomnienia Romualda Mieczkowskiego z bezpośrednich spotkań i rozmów z Pisarzem. 

PROFESOR ELŻBIETA FELIKSIAK (1937-2014)
Elżbieta Frankiewicz pisze, żegnając niezwykłą postać Profesor, zajmującej się problematyką kultury Pogranicza i Kresów Wschodnich.

25 LAT ZNAD WILII: PASJA Z RZEKĄ W TYTULE
Wieloletni pracownik TVP, twórca programu ŁĄCZY NAS POLSKA, Józef Wierzba pisze o swych kontaktach z twórcami czasopisma, inicjatywach wileńskich, przed nami cała plejada ciekawych osobistości Wileńszczyzny.

ZNAD DNIEPRU: UCHODŹCY I INNI
W korespondencji własnej z Ukrainy tym razem Maciej Mieczkowski porusza trudny temat uchodźców w Kijowie oraz niesienia im pomocy.

ZNAD PREGOŁY: ABSOLWENCI SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIEGO W KARALENE - DZIAŁACZE OŚWIATY I LITERATURY NA PRUSACH WSCHODNICH
Jest to początek cyklu korespondencji Iriny Treń z dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego, o śladach polskich i litewskich.

Z PERSPEKTYWY BERLIŃCZYKA: MITROPA EXPRESS
To również nowa rubryka. Krótkie felietony Felixa Ackermanna, Niemca, znającego świetnie Polskę, Białoruś i Litwę, w błyskotliwy sposób ukazują nam te kraje z innej i czasami zaskakującej perspektywy.

OJCZYZNA WILEŃSZCZYZNA: KARACISZKI - ŻYDZISZKI - TROKI. ALBUM ZDJĘĆ I WSPOMNIEŃ
Jerzy Downarowicz przedstawia w bardzo ciepły sposób losy swoje rodziny, prezentowane są po raz pierwszy w druku przedwojenne zdjęcia.

MAŁO ZNANE DZIEJE: LITEWSKA ODYSEJA WOJCIECHA JARUZELSKIEGO
Dr Zrenowiusz Ponarski tym razem sięga do ciekawych faktów z dziejów rodziny Jaruzelskich podczas wojny, która szukała schronienia na Litwie.

KAWIARNIA LITERACKA: ROK WITKIEWICZÓW: ZE ŻMUDZI PO TATRY
Publikacją Dariusza Pawlickiego, rozpoczęliśmy cykl mało znanej historii pochodzenia Stanisława Witkiewicza (Poszawsze na Żmudzi) w związku z Rokiem Witkiewiczów w Polsce. Z tej okazji, jak też w nawiązaniu do Roku Michała Kleofasa Ogińskiego na Litwie drukujemy opis tegorocznego XXII Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego "Maj nad Wilią i Wisłą", który odbędzie się pod hasłem Tropami Ogińskiego i Witkiewiczów, wraz z programem przedsięwzięcia.

STROFY PRZYPOMNIANE: OSTATNI WILEŃSKI WIERSZ ŚWIATOPEŁKA KARPIŃSKIEGO
Prof. Mieczysław Jackiewicz przypomina dramatyczną historię wiersza Karpińskiego, który spoczął na wileńskiej Rossie.

VILNIANA I INNE WIERSZE
W tym dziale prezentowane są wiersze Barbary Gruszki-Zych, Christiana Medarda Manteuffla i Teresy Zajewskiej

PASJE: Z ZAPIŚNIKA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH
Romuald Mieczkowski pisze o niektórych inicjatywach, wystawach, imprezach artystycznych, w tym o młodym artyście Krzysztofie Sokołowskim z Ejszyszek (O prawdzie metafizycznej), o którym zapewne jeszcze usłyszymy. Pisze o twórczości Bogny Hiszpańskiej, jak też o popisach sztuki wileńskiej ludowej podczas Kaziuków-Wilniuków w Lidzbarku Warmińskim i okolicach

POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ
Zawiera ich notki od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach

PRZECZYTANE: ARCHIDIECEZJA WILEŃSKA W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
Leonard Drożdżewicz omawia fundamentalne opracowanie ks. prof. Tadeusza Krahela pod tym samym tytułem.

A numer zaczynają słowa redaktora, skierowane do Czytelników, m.in w nawiązaniu do sytuacji dzisiejszej:

Z okazji rocznicy (25-lecia ZNAD WILII) oglądnęliśmy się do tyłu. Zdaję sobie sprawę z tego, czego nie udało się załatwić, ale ileż to zmian nastąpiło w naszym życiu! Mentalność jednakże nie zawsze za nimi nadąża. Czuje się ostatnio niesmak z powodu wypowiedzi (i czynów) niektórych przedstawicieli Polaków na Litwie, nazywających siebie politykami. Mimo, że głoszą oni o swych kolejnych zwycięstwach, straty przez nich spowodowane trudno będzie nadrobić. Oby oceniano to wszystko z perspektywy bez odwoływania się do słów poety o złotym rogu, choćby i lokalnym aspekcie.

Wieloletnia i natarczywa obecność mediów rosyjskich na Litwie, szczególnie telewizji (przy braku TVP i miałkiej jakości miejscowych kanałów, które jakoś nie mogą się rozstać z produkcją sowiecką), wyrządziła ogromną krzywdę w świadomości i postrzeganiu świata, przede wszystkim spraw wschodnich – w kontekście Ukrainy i Rosji. Stąd i wśród Polaków spotkasz ludzi o zrusyfikowanych duszach, mimo że spoglądają w stronę Polski, znajdując tu również wsparcie. A trzeba przecież uszanować choćby polską rację stanu, z którą w kluczowych kwestiach jest zbieżna opcja litewska. To sprawa zasadnicza - pisze Romuald Mieczkowski.

Ponadto w numerze zapraszamy do konkursu:
POLACY WIELU KULTUR w LISTEM i MAILEM
W Poczta redakcyjnej znajdą Państwo korespondencje m.in. Władysława Lemańczyka - o Zofii i Aleksandrze Bolcewiczach; Konrada Kostki - egnając Konwickiego; Leonarda Drożdżewicza - o Henryku Dembińskim; Tadeusza Pardeja, Władysława Zajewskiego, Inesy i Jacka Szulskich, Waldemara Michalskiego, Barbary i Janusza Pieczurów, Bartosza Jankowskiego, Jana Lecha Frankiewicza, Andrzeja Olkiewicza, Leopolda Płowieckiego, Leokadii Komaiszko, Hatifa Janabi - O poprzednim numerze, w związku z 25-leciem "Znad Wilii".

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.
Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).
Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa w tym zakresie. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów. Pismo jest bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki, tym razem z malarstwem Krzysztofa Sokołowskiego. 

Przypominam, że można zamówić numery archiwalne, wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii: Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii (4), Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s. 160, ISBN 978-9986-532-06-4 W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno, Pytanie o korzenie, Pokochać Warszawę, Białe i czarne oraz Dwa miody. Ze 134 wierszami z ostatnich 2-3 lat.

1. Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu 28 fotografii Wilna. Książka jest do nabycia w księgarniach wileńskich, w Warszawie w Księgarni Naukowej im. B. Prusa na Krakowskim Przedmieściu, w Domu Spotkań z Historią na Karowej. Można ją zamawiać bezpośrednio u autora/wydawcy.

2. Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7 Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.

3. Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2, Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0 82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć.

4. Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie Biblioteka Znad Willi nr 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31 Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).

Zapraszam do nabywania kwartalnika w salonikach RUCHu, w sieci Garmond Press (markety itp.). Proszę pytać, bywa w niektórych i na uboczu! Ponadto: w Księgarni Naukowej im. Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7), w Domu Spotkań z Historią (ul.Karowa 20) Kolportaż prowadzi Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878 (Olsztyn/Wybrzeże i okolice, choć nie tylko). Wysyłamy pismo pocztą i to najlepszy sposób jego posiadania! Wystarczy wysłać maila ZNADWILI@WP.PL lub zadzwonić: +48 508764030 ZNAD WILII najlepiej oczywiście zaprenumerować! www: facebook/znadwilii/com, znadwiliiwilno.lt

Pismo "Znad Wilii" w Wilnie jest dostępne: W PGA Znad Wilii, Išganytojo 2/4 (k. Bakszty, lit. Bokšto, na Starówce) w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), księgarni ELEPHAS (ul. Olandų 11), AKADEMINĖ KNYGA (ul. Universiteto 4), RŪDNINKŲ KNYGYNAS (ul. Rūdninkų 20), w sieci innych księgarni z działami polskimi. Zamówić pismo można również telefonicznie albo mailem: (+370 5) 2478921 ZNADWILI@WP.PL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.

Komentarze

#1 Mi piace molto il tuo blog.

Mi piace molto il tuo blog. si prega di tenere distacco. Grazie per la condivisione.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.