Nowy numer kwartalnika "Znad Wilii" już dostępny


Okładka kwartalnika "Znad Wilii", fot. znadwiliiwilno.lt
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że w dystrybucji jest nr 2/61 "Znad Wilii". Zapraszam do lektury. Romuald Mieczkowski.







"Znad Wilii" to 160 stron fascynującej lektury. W tym numerze m.in.:

Felieton red. naczelnego na aktualne tematy Litwy i regionu
NASZ KĄT EUROPY

W IN MEMORIAM Romuald Mieczkowski wspomina:
BOŻENĘ RAFALSKĄ, LWOWIANKĘ W WILNIE oraz O GUENTERA GRASSA

W korespondencji własnej z Kijowa Maciej Mieczkowski pisze o walce o niepodległość i tożsamość ukraińską
ZNAD DNIEPRU: WYSZYWANKI I ULOTKI

ZNAD PREGOŁY: ŚLADY POLSKIE W INSTRRBURGU
to korespondencja Iriny Treń z Obwodu Kaliningradzkiego

Z PERSPEKTYWY BERLIŃCZYKA: GDZIE SĄ POLACY?
Felietony o tożsamości Felixa Ackermanna, Niemca, znającego świetnie Polskę, Białoruś i Litwę, ukazujące ją w błyskotliwy sposób i z innej, czasami zaskakującej perspektywy. Autor zadaje też pytanie zawarte w tytule nt. obecności Polaków w Wilnie.

Z WILNA RODEM: LUDZIE POLSKIEGO KINA, TEATRU I ESTRADY
Ilu jest takich? Okazuje się, dziesiątki, w tym wybitnych artystów polskiej sceny. To unikalna i pionierska publikacja, będąca kluczem do dalszych penetracji, zresztą przedstawimy też wkrótce sylwetki takich artystów z Wilenszczyzny, Litwy Kowieńskiej, Łotwy czy nawet Estonii

MAŁO ZNANE DZIEJE: LITEWSKA ODYSEJA WOJCIECHA JARUZELSKIEGO
Dr Zrenowiusz Ponarski sięga do ciekawych faktów z dziejów rodziny Jaruzelskich podczas wojny, która szukała schronienia na Litwie, opisuje jej szlak zesłańczy (cz. 2, dokończenie)

KAWIARNIA LITERACKA:
POD ZNAKIEM OGIŃSKIEGO I WITKIEWICZÓW
Bogato ilustrowana relacja z XXII MAJA NAD WILIĄ, z wyprawy na Żmudź, także opowiadanie Grzegorza Żukowskiego
ZIELONY GENERAŁ oraz wiersze ALICJI RYBAŁKO, KRZYSZTOFA A. JEŻEWSKIEGO, BOŻENNY INTRATOR, JERZEGO BINKOWSKIEGO oraz PRZECZYTANE: NIEZWYKŁE LISTY Z CZARNEGO BORU bl. ks. Michała Sopoćki w recenzji Leonarda Drożdżewicza

MEMORIA: WILNO MNIE UKSZTAŁTOWAŁO
z przedwojennymi wspomnieniami Julii Kryszewskiej, córki Stanisława Cywińskiego

POLACY WIELU KULTUR: PATRIOTYZM POLSKIEJ RODZINY O KORZENIACH FRANCUSKO-NIEMIECKICH
Praca Małgorzaty Bojarskiej na konkurs o tymże haśle, a także POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ zawieracy ich notki od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach

Ponadto w
LISTEM i MAILEM czyli POCZCIE REDAKCYJNEJ
znajdą Państwo korespondencje m.in. Stefana Figlarowicza Unikalna fotografia Stanisława Cywińskiego; Tadeusza Pardeja O Piłsudskim. Kościół w Druskienikach; Stanisława Panteluka Nic dodać, nic ująć; Leonarda Drożdżewicza Świętowanie z M.K. Pawlikowskim, Mitropa Express; Ryszarda Dmocha Historia na łamach ZW, Haliny Szymańskiej Kwartalnik w Bibliotece w Bolesławcu; Andrzeja Sikorskiego Do 50; Bogdana Zabiegaja Życzenia dla Republiki Zarzecza

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.
Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.). 

Ponadto sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, wydawnictwa. Informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów. Pismo jest bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki. 

Przypominam, że można zamówić numery archiwalne, roczniki , wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii: Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii (4), Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s. 160, ISBN 978-9986-532-06-4 W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno; Pytanie o korzenie; Pokochać Warszawę; Białe i czarne oraz Dwa miody. Stron 160.

1. Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu 28 fotografii Wilna. Książka jest do nabycia w księgarniach wileńskich, w Warszawie w Księgarni Naukowej im. B. Prusa na Krakowskim Przedmieściu, w Domu Spotkań z Historią na Karowej. Można ją zamawiać bezpośrednio u autora/wydawcy.

2. Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7 Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.

3. Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2, Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0 82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć.

4. Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie Biblioteka Znad Willi nr 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31 Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).

Zapraszam do nabywania kwartalnika w salonikach RUCHu, w sieci Garmond Press (markety itp.). Proszę pytać, bywa w niektórych i na uboczu! Ponadto: w Księgarni Naukowej im. Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7), w Domu Spotkań z Historią (ul.Karowa 20) Kolportaż prowadzi Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878 (Olsztyn/Wybrzeże i okolice, choć nie tylko). Wysyłamy pismo pocztą i to najlepszy sposób jego posiadania! Wystarczy wysłać maila ZNADWILI@WP.PL lub zadzwonić: +48 508764030 ZNAD WILII najlepiej oczywiście zaprenumerować! www: facebook/znadwilii/com, znadwiliiwilno.lt

Pismo "Znad Wilii" w Wilnie jest dostępne: W PGA Znad Wilii, Išganytojo 2/4 (k. Bakszty, lit. Bokšto, na Starówce) w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), księgarni ELEPHAS (ul. Olandų 11), AKADEMINĖ KNYGA (ul. Universiteto 4), RŪDNINKŲ KNYGYNAS (ul. Rūdninkų 20), w sieci innych księgarni z działami polskimi. Zamówić pismo można również telefonicznie albo mailem: (+370 5) 2478921 ZNADWILI@WP.PL


Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji