Nowy rok szkolny „Konarski” rozpocznie jako gimnazjum


Fot. wilnoteka.lt
2 września nowy rok szkolny Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie rozpocznie jako gimnazjum. W środę, 28 sierpnia, Rada Samorządu Miasta Wilna podjęła ostateczną decyzję w sprawie przekształcenia szkoły w tzw. długie gimnazjum z klasami od pierwszej do maturalnej, realizujące program innowacyjnej przedsiębiorczości.
O odzyskanie statusu placówki edukacyjnej realizującej program kształcenia średniego społeczność starała się od 2015 roku, kiedy Szkoła Średnia im. S. Konarskiego została zdegradowana do podstawówki. Grono pedagogiczne i rodzice nie pogodzili się z decyzją ówczesnych władz Wilna. Sprawiedliwości szukano w sądzie. W 2017 roku na mocy decyzji Rady Samorządu Miasta Wilna, szkoła dostała zgodę na kompletowanie klasy 11. Co prawda, formalnie uczniowie klasy 11 byli „przypisani” do Gimnazjum im. Jana Pawła II, a prowadzący w tej klasie zajęcia nauczyciele również na te kilka godzin byli zatrudniani przez Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Jednocześnie trwały przygotowania do akredytacji programu kształcenia średniego. Od września 2017 roku „Konarski” realizuje program nowatorskiej przedsiębiorczości, polegający na wzmocnionym nauczaniu matematyki, technologii informacyjnych, ekonomii i zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce.

Proces akredytacji przebiegł pomyślnie – Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przyznało Szkole im. S. Konarskiego status gimnazjum. Wczorajsza decyzja stołecznej Rady ostatecznie zatwierdziła dla szkoły status długiego gimnazjum z klasami od 1 do maturalnej. Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2019/2020 w Gimnazjum im. S. Konarskiego odbędzie się 2 września o godz. 9.30.

Na podstawie: inf.wł.