Nowy rząd planuje i obiecuje


Budynek rządu Litwy, fot. wilnoteka.lt
Powołany rząd przygotował projekt programu, który we wtorek trafi pod obrady sejmu. Nowy gabinet ministrów planuje między innymi uregulowanie kwestii pisowni nazwisk. Program rządu, który liczy 69 stron, już na etapie projektu doczekał się krytyki ekspertów.
Nowy rząd zapowiada między innymi podwyżki dla urzędników, zwiększenie minimalnego wynagrodzenia, tworzenie nowych miejsc pracy. Ministrowie zamierzają zmienić obecny system podatkowy, na przykład zrewidować podatek dochodowy i podatek Sodry, oraz połączyć podatek od nieruchomości z podatkiem na ziemię.

Z programu wynika także, że Litwa zamierza kontynuować budowę łączy energetycznych z Polską i Szwecją, wspierać budowę terminalu gazu skroplonego, budować połączenie gazowe z Polską oraz wspierać poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego. Gabinet ministrów zamierza przygotować długoterminowy program wspierania produkcji i wykorzystywania energii odnawialnej, w energetyce cieplnej zwiększać zużycie biopaliwa.

Nowy rząd obiecuje inwestować przede wszystkim w te projekty, które dają trwałą korzyść ekonomiczną: rozwój infrastruktury, renowację budynków, budownictwo. Wśród priorytetów rządu jest także wspieranie rodziny i wzrost przyrostu naturalnego.

Gabinet ministrów zapowiada między innymi ulgi dla młodych rodzin przy zakupie mieszkania, przywrócenie niektórych zasiłków socjalnych dla rodzin z dziećmi, bezpłatne żywienie dla uczniów klas początkowych.

W programie jest także ukłon w stronę mniejszości narodowych. "Rozwiążemy kwestię pisowni nazwisk w dokumentach oraz nazw ulic i miejscowości, zgodnie z europejską Konwencją Ochrony Praw Mniejszości Narodowych" - czytamy w projekcie.

Projekt programu jeszcze nie trafił pod obrady sejmu, ale ekonomiści już krytykują zbyt ogólnikowe postulaty przedstawione przez ministrów. Ekpert Instytutu Wolnego Rynku (Laisvosios rinkos institutas) Rūta Vainienė w programie Lietuvos Ryto TV "24/7" mówiła: "Policzyłam ogólnikowe określenia zawarte w programie. Zwrot "będziemy dążyć" pojawia się 107 razy, "będziemy wspierać" - 54 razy, "będziemy tworzyć" - 41 razy, "będziemy zachęcać" - 88 razy, "zwiększymy" - 42 razy, ale nie jest wskazane co osiągniemy. Mimo to niektóre części programu są bardzo konkretne i zawierają bardzo konkretne rozwiązania. Gdy w programie są ogólnikowe założenia, można ich nie realizować albo realizować dowolnie".

Nowy rząd będzie mógł przystąpić do pracy dopiero, gdy jego program zostanie zatwierdzony przez sejm. Głosowanie w tej sprawie ma sie odbyć w najbliższy czwartek, 13 grudnia.

Na podstawie: BNS, lrytas.lt, Radio "Znad Wilii", inf.wł.

Komentarze

#1 VPN service to be able to

VPN service to be able to enjoy the Japan net environment in China, the use of the VPN service, I realize in three minutes the net environment in vpn japan, JAPAN VPN you can see Fc2, Facebook, twitter, and youtube!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.