Nowy tryb testowania na Covid-19


Fot. wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
Od poniedziałku, 1 czerwca, wchodzi w życie nowy tryb testowania na obecność koronawirusa. Odtąd badania profilaktyczne będą wykonywane na terenie tych samorządów, w których notowany jest wysoki wskaźnik zachorowań. Testom będą poddawane osoby z objawami charakterystycznymi dla Covid-19, pacjenci skierowani na planowe zabiegi oraz osoby związane w jakiś sposób z ogniskami infekcji.


„Przez pewien czas będziemy jeszcze funkcjonowali w realności, w której istnieje koronawirus, dlatego potrzebne są nowe elastyczne decyzje. Główna nowość tej strategii testowania jest taka, że wyraźnie zostało określone, kiedy i w jakich okolicznościach muszą być wykonywane badania prewencyjne, zostały wyróżnione dwa różne poziomy zagrożenia. Inaczej, przechodzimy od etapu, kiedy, na przykład, prewencyjnie stale byli testowani wszyscy członkowie zespołu, do etapu, kiedy testowani będą dwaj lub trzej losowo wybrani członkowie zespołu. Uwzględniając, że wirus rozprzestrzenia się błyskawicznie, takie wyrywkowe testowanie będzie miało taką samą wartość” – powiedział minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga.

Badania na obecność koronawirusa będą musieli przejść wszyscy, którzy odczuwają ostre objawy infekcji dróg oddechowych: gorączkę, kaszel, duszności itp. Jak również pacjenci zgłaszający się do szpitali na planowe zabiegi i operacje, osoby pracujące lub mieszkające w ogniskach infekcji. Powtórnym testom będą się musieli poddawać ci, którzy mieli zdiagnozowany Covid-19.

W przyszłym tygodniu otwarte zostaną granice Litwy z krajami bałtyckimi, ale jak zaznaczył minister Veryga, podróżowanie nadal jest ryzykowne. I jeśli wskaźnik zachorowań wzrośnie, granice znów zostaną zamknięte. Litwa, Łotwa i Estonia uzgodniły, że w każdy piątek będą wymieniały się informacjami na temat liczby nowych zakażeń.

W każdy poniedziałek będzie ogłaszana lista państw, z których można wjechać na teren Litwy. Według ostatnich danych na liście tej mogą się znaleźć Islandia, Słowenia, Grecja, Chorwacja, Cypr, Norwegia, Węgry, Szwajcaria, Czechy i Austria.

Resort zdrowia będzie też ogłaszać sytuację epidemiologiczną w poszczególnych samorządach Litwy. Będą one dzielone na dwie grupy: niskiego i wysokiego ryzyka. Do pierwszej będą zaliczane samorządy, na terenie których w ciągu 14 dni wskaźnik zachorowań na 100 tys. mieszkańców jest niższy niż średnia krajowa, do drugiej – te, gdzie wskaźnik jest wyższy niż średnia krajowa.

Na terenie samorządów z wysokim wskaźnikiem zachorowań obowiązkowym testom co 7 dni będą poddawani wszyscy pracownicy placówek zdrowia i opieki, z wyjątkiem dziecięcych. Osoby pracujące w branży usługowej, np. w aptekach czy sklepach będą testowane wyrywkowo.

Według danych z 29 maja, na Litwie potwierdzone zostały 1662 przypadki zakażenia koronawirusem. Obecnie na Covid-19 choruje 370 osób, wyzdrowiało – 1216. Od początku pandemii zmarło 68 osób.

Na podstawie: lrt.lt, sam.lt