Obchody 230-lecia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów – wystawa w Sejmie


Fot. sejm.gov.pl
W ramach obchodów 230-lecia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów w środę, 20 października, w litewskim parlamencie rozpoczęła się XXIV sesja Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Spotkanie parlamentarzystów z Polski i Litwy rozpoczęło się od otwarcia wystawy pt. „Konstytucja 3 maja” w gmachu Sejmu.

Spotkanie parlamentarzystów z Polski i Litwy rozpoczęło się od otwarcia wystawy pt. „Konstytucja 3 maja” w gmachu litewskiego parlamentu przygotowanej wspólnie przez Muzeum Historii Polski i Instytut Historii Litwy, pod wspólnym patronatem ministerstw spraw zagranicznych Polski i Litwy. 

„U schyłku 2021 r., inspirowani trwającą dyskusją o dobrodziejstwie wspólnego dziedzictwa Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, spotykamy się w Sejmie Republiki Litewskiej, aby uroczyście zainaugurować kolejny owoc polsko-litewskiej współpracy w obszarze upamiętniania ważnych dla Polski i Litwy wydarzeń” – mówiła podczas otwarcia ekspozycji wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

Wicemarszałek zaznaczyła, że „ekspozycja ubogacona dziełami malarskimi i literackimi, drukami z epoki oraz fotografiami, zapisze się z pewnością jako kolejna, drogocenna, nowatorska odsłona polsko-litewskiej jedności”.

Pamięć historyczna oraz wyzwania współczesności dotyczące głównie kwestii nielegalnej migracji z Białorusi są tematami dwudniowej XXIV sesji Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, która rozpoczęła się w środę.

„Dziś fala nielegalnej migracji (…) wywiera na nas presję, ale przypomina też o możliwości braterskiego wsparcia. Litwa i Polska aktywnie współpracują, aby sprostać temu wyzwaniu, (…) dlatego podczas tej sesji zwrócimy dużą uwagę na problem nielegalnej migracji. Jesteśmy silniejsi, gdy jesteśmy razem” – podkreśla wiceprzewodniczący litewskiego Sejmu Paulius Saudargas.

W środę polscy i litewscy posłowie na granicy litewsko-białoruskiej w Miednikach zapoznają się z sytuacją, złożą też hołd ofiarom masakry w Miednikach. W tym roku przypada 30. rocznica zbrodni dokonanej na funkcjonariuszach litewskiej Straży Granicznej.

Zaplanowane jest też złożenie kwiatów na grobie nieznanego żołnierza AK w Miednikach oraz na cmentarzu Na Rossie.

Na podstawie: sejm.gov.pl, lrs.lt