Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej


Fot. organizatorów
W dniu 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Urszula Doroszewska zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego złożenia wieńców i zadumy przy polskim i żydowskim pomniku w Ponarach. Hołd ofiarom masowych mordów w Ponarach oddadzą Minister Edukacji Narodowej RP Anna Zalewska i Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Andrzej Papierz. Uroczyste złożenie wieńców odbędzie się w sobotę, 1 września 2018 r., o godz. 9.00.
Szacuje się, że w latach 1941–1944 w lesie ponarskim zamordowano ok. 100 000 osób, w tym ok. 70 tys. Żydów i ok. 20 tys. Polaków. Ponary są największym miejscem masowej zagłady na Litwie w okresie II wojny światowej.

Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Ponary
1 września 2018 r., godz. 9.00.
Data: 
01.09.2018 - 09:00