Obchody Roku Kościuszki: Dobry bohater na obecne czasy


Otwarcie wystawy "Tadeusz Kościuszko. Cena wolności", fot. wilnoteka.lt
"Tadeusz Kościuszko. Cena wolności" - pod takim tytułem w litewskim Sejmie otwarto w piątek wystawę poświęconą 200. rocznicy śmierci bohatera narodowego. Otwarcie wystawy poprzedziło konferencję naukową poświęconą Kościuszce zorganizowaną w litewskim sejmie przez Królewski Związek Litewskiej Szlachty. Niedzielna defilada ulicami Wilna "Za wolność waszą i naszą" zakończy wspólne polsko-litewskie obchody Roku Tadeusza Kościuszki.
"Wspominamy dziś jedną z czołowych osobistości historycznych odzwierciedlających siłę niezwykłej wartości, zażartości i pasji. Tą wartością jest oczywiście wolność. Umiłowanie wolności i obowiązek jej obrony z pokolenia na pokolenie dziedziczyliśmy od naszych przodków. Wiemy to zarówno my, Litwini, jak i nasz braterski naród polski - nasi sąsiedzi. Takie postacie jak Tadeusz Kościuszko są nie tylko źródłem inspiracji, lecz także jednym z najpotężniejszych przęseł mostu łączącego Polaków, Litwinów, Białorusinów, Żydów i Ukraińców we wspólnej walce o wolność" - otwierając wystawę, powiedziała wiceprzewodnicząca Sejmu Litwy Irena Šiaulienė

Ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska stwierdziła, że "Tadeusz Kościuszko to dobry bohater na obecne czasy", gdyż "miłował wolność i niepodległość narodową i umiał jej bronić organizując polsko-litewskie siły wojskowe w bardzo trudnych czasach; był dowódcą, który potrafił wygrywać bitwy".

Wystawa przygotowana przez ambasadę polską w Wilnie, MSZ RP, Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie składa się z 25 plansz ukazujących Tadeusza Kościuszkę jako bohatera, wojskowego, polityka, ale też osobę prywatną. Plansze prezentują zdjęcia miejsc związanych z bohaterem, jego przyjaciół i pamiątki, które po nim pozostały.

Otwarcie wystawy "Tadeusz Kościuszko. Cena wolności" jest jednym z wydarzeń w ramach obchodów Roku Kościuszki na Litwie ogłoszonego z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy jego śmierci.

W niedzielę w kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu zostanie odprawiona msza święta w intencji Kościuszki i wszystkich obrońców niepodległości Litwy i Polski. Następnie odbędzie się defilada "Za wolność waszą i naszą", która zakończy się uroczystą ceremonią ku czci Tadeusza Kościuszki z udziałem władz państwowych i kościelnych.

Obchody Roku Kościuszki na Litwie zakończy w przyszłą środę, 18 października wieczór w Pałacu Władców w Wilnie upamiętniający generała Tadeusza Kościuszkę. Będzie to wykład historyka wojskowości dra Valdasa Rakutisa z Akademii Wojskowej im. Generała Jonasa Žemaitisa w Wilnie, koncert i pokaz filmu "Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie 4 marca 1794 r.".


Na podstawie: inf. wł., PAP, lrs.lt
Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina