Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na cmentarzu na Rossie


fot. wilnoteka.lt
Ambasada RP w Wilnie zaprasza do wzięcia udziału w tradycyjnych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja na cmentarzu na Rossie. Uroczystości odbędą się w piątek, 3 maja, o godz. 12.00 przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.


233 lata temu, 3 maja w 1791 r., uchwalona przez Sejm Wielki konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, niosła gwarancje swobód obywatelskich, przywoływała tradycje chrześcijańskie, tolerancji i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Konstytucja 3 Maja już od momentu jej uchwalenia stała się dla mieszkańców Rzeczpospolitej symbolem niepodległości. Dawała świadectwo, że narody Rzeczypospolitej podjęły wysiłek dla ocalenia wspólnego kraju, a pamięć o niej pomogła zachować tożsamość w trudnych latach zaborów.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na cmentarzu na Rossie
Cmentarz Rossa w Wilnie
3 maja 2024 r., godz. 12.00

Data: 
03.05.2024 - 12:00