Objawiać miłość, wiernie niosąc krzyż


Mat. prom. organizatorów
9–10 czerwca 2018 r. bracia franciszkanie uprzejmie zapraszają na rekolekcje z cyklu „Spotkania z Michałem Giedroyciem“.
Jest to kontynuacja dwóch edycji rekolekcji (2015, 2017) „Spotkajmy się w wierze” i „Nadzieja, która się spełnia”, tym razem skupiona na cnocie miłości. W rozważaniach przewodnikiem i wzorem będzie Michał Giedroyć – średniowieczny litewski pionier wiary (14201485), brat zakonny, zakrystianin, mnich w sercu świata, kandydat na ołtarze, którego proces beatyfikacyjny jest już fazie końcowej.  

Rekolekcje poprowadzi, jak poprzednio, s. Adelajda Sielepin CHR z kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie, gdzie żył i jest pochowany Michał Giedroyć. Siostra należy do nowej wspólnoty zakonnej powstałej przy kościele św. Marka, jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się teologią liturgii, duchowością, chrześcijańską inicjacją i formacją katechistów. Będzie także możliwość rozmowy osobistej z prowadzącą rekolekcje.

Jest to też forma przygotowania się do beatyfikacji Michała Giedroycia i naśladowania pokornego ucznia Chrystusa, który „małe rzeczy czynił w wielki sposób”.

Rekolekcje odbędą się w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1).

Rekolekcje będą prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

Ofiara uczestnika rekolekcji za 2 dni – 20 euro. 

Informacja ir rejestracija: Reda, tel. 8689 33419, e-mail: reda.asak@gmail.comObjawiać miłość, wiernie niosąc krzyż
Klasztor franciszkański
9–10 czerwca 2018 r.
Ofiara uczestnika rekolekcji za 2 dni – 20 euro
Data: 
09.06.2018 - 10:00 - 10.06.2018 - 10:00