Obóz dla dzieci w Bezdanach „Kreatywne wakacje”


Fot. archiwum obozu
Centrum Kultury w Niemenczynie oddział w Bezdanach z filią Centralnej Biblioteki Rejonu Wileńskiego we wsi Bezdany, od 1 do 5 lipca, zorganizowali pełen wrażeń i emocji letni obóz „Kreatywne wakacje”. Każdy dzień był poświęcony innym aktywnościom, dając dzieciom możliwość nauki, kreatywnego wyrażania siebie i wspaniałej zabawy.Pierwszego dnia obozu dzieci zapoznały się ze sobą oraz z opiekunami. Aby wzmocnić poczucie wspólnoty, dzieci stworzyły symbol obozu. Następnie odwiedziliśmy dwór Bezdany - Orwidowi, gdzie podziwialiśmy piękne otoczenie i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych faktów o dworze.


Fot. archiwum obozu

Drugiego dnia poświęciliśmy się sportowi i naturze. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zawodach sportowych, a potem wyruszyły na sesję terapii leśnej. W lesie dzieci zbierały do pojemników różne molekuły przyrodnicze, poznając tym samym otaczającą je naturę i ucząc się dbać o środowisko.


Fot. archiwum obozu

Trzeciego dnia pojechaliśmy do Mościszek, gdzie odwiedziliśmy klasę policyjną. Tam dzieci zapoznały się ze znakami drogowymi i zasadami ruchu drogowego, a uprzejma policjantka Anželika Rakauskienė wręczyła im upominki. Po powrocie do Centrum Kultury Oddział Bezdany dzieci obserwowały różne cząsteczki pod mikroskopem, poszerzając swoją wiedzę o otaczającym je świecie.


Fot. archiwum obozu

Czwartego dnia odwiedziliśmy Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie. Dzieci uczyły się tam pleść bransoletki i uczestniczyły w programie edukacyjnym, gdzie zapoznały się z różnymi starożytnymi przedmiotami. Ten dzień był szczególnie wartościowy, ponieważ pozwolił dzieciom dowiedzieć się więcej o ich dziedzictwie kulturowym.


Fot. archiwum obozu

Ostatniego dnia obozu odwiedziła nas malarka Božena Naruševič. Razem z dziećmi malowała kartki dla rodziców „Wspomnienia z obozu”. Mieliśmy również tematyczny dzień „Jaką jestem bajką?”. Dzieci w domu przygotowywały stroje inspirowane postaciami z bajek, które wylosowały. Wykonały zadania edukacyjne, otrzymały nagrody i podziękowania za udział w obozie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za wspaniały tydzień. Niezapomniane chwile i nowi przyjaciele to to, co dzieci zabrały ze sobą do domu z tego obozu. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji obozu dla biblioteki VRSB w Bezdonių oraz głównej bibliotekarki Doroty Gaidomovič.


Fot. archiwum obozu

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.