Obraduje 17. Zjazd Związku Polaków na Litwie


17. Zjazd ZPL w wileńskim DKP, fot. Wilnoteka.lt
Ponad 400 delegatów uczestniczy w obradach 17. Zjazdu Związku Polaków na Litwie (ZPL), który odbywa się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. ZPL w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia i mimo różnych perturbacji nadal pozostaje największą, reprezentatywną organizacją społeczną Polaków Wileńszczyzny oraz całej Litwy. Zwoływany co cztery lata Zjazd ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, wybrane więc zostaną nowe władze na kolejną kadencją. Jedynym kandydatem na prezesa pozostaje obecny przewodniczący ZPL Waldemar Tomaszewski.

Poprzedni Zjazd ZPL odbył się w 2021 roku - wówczas wieloletniego prezesa Michała Mackiewicza zastąpił lider polskiej partii AWPL-ZChR, europoseł i prezes Oddziału ZPL Rejonu Wileńskiego Waldemar Tomaszewski. Wówczas podkreślał on, że podstawowym zadaniem organizacji i jego jako prezesa jest „wzmocnienie jedności Polaków i Związku Polaków na Litwie”. „Związek Polaków wraca do swoich źródeł. (…) Hasłem Związku jest wszechstronność w dyskusji, ale jedność w działaniu” – oświadczył tuż po wyborze na szefa ZPL Tomaszewski.

Władze organizacji, podsumowując trzyletnią działalność, podkreślają „wyjątkowy i wielki sukces Związku Polaków na Litwie w międzynarodowej działalności polonijnej”. Przypominają, że przed dwoma laty prezesem Rady Polonii Świata został wiceprezes ZPL Jarosław Narkiewicz, a szefem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych wiceprezes ZPL Edward Trusewicz.

„To przykład wielkiego autorytetu, jakim wśród rodaków rozsianych po świecie cieszy się ZPL i dowodem skuteczności organizacyjnej” – ocenia ZPL. 

Organizacja podkreśla też, że w ciągu ostatnich trzech lat ZPL wzmocnił swoją szeroką działalność społeczno-kulturalną, jest organizatorem wielu wydarzeń sportowych, społecznych oraz dba o pamięć historyczną i polskich bohaterów na Litwie.

Związek Polaków na Litwie jest największą polską organizacją społeczną, skupia ok. 9,5 tys. członków zrzeszonych w 14 oddziałach i 228 kołach terenowych.

Na podstawie: inf. wł.