Obywatele polscy mają prawo, ale nie obowiązek, zapisania nazwisk w języku mniejszości


Fot. jezyki-mniejszosci.pl
Wypowiedź Ireny Gasparavičiūte, udzielona litewskiej telewizji publicznej LRT i przedrukowana również przez portal Delfi.lt, wywołała już kilka komentarzy i sprostowań podanych przez nią nieprawdziwych informacji. Poniżej przekazujemy informację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP, odpowiadającego w Polsce za relacje z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. .
Z punktu widzenia Państwa Polskiego problem nie polega na niedostatkach prawa, czy też braku warunków do korzystania z niego, ale na przekonaniu obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, aby zechcieli w pełni wykorzystywać stworzone warunki.

Sprawiedliwie trzeba przyznać, że Litwini należą do tych mniejszości, które czynią to w najpełniejszym wymiarze, dlatego też Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) często stawia ich za wzór innym mniejszościom. Niemniej i w stosunku do społeczności litewskiej w Polsce niezbędne były dodatkowe działania informacyjne.

Na przełomie 2012 r. i 2013 r. MAC przeprowadziło kampanię zachęcającą osoby należące do litewskiej mniejszości narodowej do zmiany imion i nazwisk na zgodne z zasadami pisowni języka litewskiego. Przed rozpoczęciem kampanii kwestia konsultowana była z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych odpowiedzialnym za wydawanie różnych dokumentów i stosowaną w nich pisownię. MAC zwracało uwagę na litewskie znaki diakrytyczne i końcówki (oddzielne dla mężczyzn, kobiet niezamężnych i kobiet zamężnych).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaakceptowało treść ulotek. Jako przykłady podano w nich wszystkie trzy wymienione wyżej formy końcówek nazwisk litewskich wraz ze znakami diakrytycznymi. Należy jednak podkreślić, że obywatele polscy mają jedynie prawo, a nie obowiązek, do zapisania imion i nazwisk zgodnie z zasadami języka ojczystego mniejszości. Państwo polskie może jedynie zachęcać do skorzystania z tego prawa, co też robi. Ostateczna decyzja o tym, czy z prawa skorzystać, należy jednak do obywatela.

Informację na temat wspomnianych możliwości można znaleźć na specjalnej stronie internetowej prowadzonej przez MAC, poświęconej promocji języków mniejszościowych i języka regionalnego. 

W ubiegłym roku MAC przeprowadziło kampanię promującą używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego, w ramach której m. in. przypomniało lokalnym samorządom o prawach osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych do zapisywania imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka ojczystego. Broszura, którą przekazano do samorządów w wersji papierowej, dostępna jest na wspomnianej stronie MAC .

Na podstawie: informacje Ambasady RP w Wilnie

Komentarze

#1 to jest pradziwa demokracja i

to jest pradziwa demokracja i wolnosc, a nie ta co tu Lietuvoje - prawo i wolnosci tylko lietuviams

#2 Mocno o wsparciu Polaków na

Mocno o wsparciu Polaków na LT, i Białorusi. O zmianach w Karcie Polaka.
O zaproszeniu Naszych repatriantów ze wschodu.
I nareszcie tej władzy można wierzyć
https://www.youtube.com/watch?v=lefIl-4AHlw
cd. https://www.youtube.com/watch?v=M8ftY9rQQEs

#3 Uświadamiane nastepnych

Uświadamiane nastepnych władz RP.
Przemysław Żurawski vel Grajewski, cytuję - "A te [litewskie elity w sprawie dyskryminacji Polaków], ze swojej strony, najprawdopodobniej, nie ustąpią, licząc, że Polska i tak będzie współpracowała z nimi w zakresie polityki strategicznej wobec Rosji – bo musi. I to jest prawda. Niezależnie od tego, jaką politykę Litwini uprawiają w stosunku do mniejszości polskiej na Litwie, Polska musi w zakresie bezpieczeństwa współpracować z Litwą"

A LITWA DO JASNEJ POGODY NIE MUSI?!!! DLACZEGO TO MY MAMY SIĘ USTAWIAĆ W SYTUACJI PETENTA, ZWŁASZCZA WOBEC KRAJU MNIEJSZEGO I BARDZIEJ ZAGROŻONEGO. TO ABSOLUTNIE PRZECZY LOGICE, NIE MÓWIĄC O TYM, ŻE JEST ŚWIŃSTWEM. PANOWIE TO JUŻ MIELIŚMY ZE STRONY PO.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.