Ochrona mniejszości narodowych jest polityką


Słuchacze wykładów z zakresu praw człowieka, fot. B. Naniewicz
"Na forum OBWE ochrona mniejszości narodowych jest polityką". Do takiego wniosku doszli słuchacze kolejnego wykładu, zorganizowanego w Wilnie 1 grudnia, w ramach projektu "Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej".
System współdziałania państw na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest oparty na przekonaniu, że osiągnięcie konsensusu przez wszystkich członków organizacji zapewni ich pokój i bezpieczeństwo, zaś narzucone regulacje w praktyce są nieefektywne. Na gruncie OBWE nastąpiło powiązanie ochrony praw człowieka z kwestiami współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwem regionalnym, stosunkami gospodarczymi i dobrosąsiedzkimi. Dokumenty OBWE, które mają jedynie wymiar polityczny (stanowią tzw. soft law), w praktyce mają istotne znaczenie. Naruszenie tych zobowiązań jest niedopuszczalne, tak jak niedopuszczalne jest inne pogwałcenie prawa międzynarodowego.
 
Podczas wykładu słuchacze przeanalizowali dokumenty OBWE bezpośrednio odnoszące się do praw mniejszości narodowych, między innymi rekomendacje z Bolzano dotyczące mniejszości narodowych w relacjach międzypaństwowych, haskie rekomendacje odnośnie praw związanych z edukacją mniejszości narodowych.

Podkreślono, że na ich gruncie prawa mniejszości narodowych zostały ściśle sprzężone ze zobowiązaniami państw, na których terytorium występują mniejszości. Zaznaczono rolę społeczności międzynarodowej w kwestiach ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i potrzebę współdziałania poszczególnych państw.

Organizatorem prelekcji naukowych jest Związek Prawników Polaków na Litwie i Europejska Fundacja Praw Człowieka. 
 
Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Tego wykładu powinna

Tego wykładu powinna wysłuchać cała OBWE. Jedno z najbardziej dyskryminujących mniejszości narodowe państw przejmuje przewodnictwo w OBWE. To tak ,jakby notoryczny złodziej przez rok stał się sędzią dla swoich ofiar.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.